Det Store Bilager

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

I oktober 1634 holdt Christian 4. bryllup for tronfølgeren prins Christian (Den Udvalgte Prins) og prinsesse Magdalena Sibylla fra Sachsen (Dresden), og det blev en af Danmarkshistoriens største fester, kaldet Det Store Bilager.

Festen skulle styrke kongens prestige udadtil, og han tilkaldte den kendte sachsiske komponist og kapelmester Heinrich Schütz, som skrev musik til flere af de dramatiske optrin, der spredte glans over begivenheden. Schütz fik titel af kapelmester, og stod derfor også for opsætningen og opførelserne af overdådige forestillinger, danse og ceremonimusik

Den eneste overleverede komposition fra Schütz's hånd, som er bevaret fra Københavnsopholdet, er dog Gesang der Venuskinder for 4 sopraner, 2 violiner og basso continuo, der ledsagede inventionen med Venus' trone. Festen omfattede optog, triumftog af inventioner, dans, fyrværkeri, turneringer, ringridning, officiel gaveoverrækkelse og højtidelige ceremonier, der alle krævede musik.

Særligt flot har dansemesteren Alexander von Kückelsoms allegoriske balletter taget sig ud. Der blev i samtiden udgivet flere illustrerede beretninger om begivenheden, som skulle højne det danske hofs prestige.

Bibliografi i udvalg

Otto Andrup. "Hoffet og dets Fester", Danmark i Fest og Glæde I, Jul. Clausen og Torben Krogh (red.), København 1935, s. 273-359, især s. 342-359
Julie Sophie Borgwardt: Musiklivet hos den udvalgte prins Christian på Nykøbing Falster Slot. Upubliceret specialeafhandling, Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, Juni 2002, især s. 29-34
Werner Braun: "Das Ballett zum großen Kopenhagener Beilager 1634", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 69-79
Werner Breig: "Höfische Festmusik im Werk von Heinrich Schütz", Daphnis 10 (1981) Heft 4. Også udgivet i Walter Blankenburg (red.): Heinrich Schütz in seiner Zeit, Darmstadt 1985, s. 375-404, især s. 380-83 og 401
Kurt Gudewill: "Der 'Gesang der Venuskinder' von Heinrich Schütz. Bemerkungen zur Überlieferung und zu den Kopenhagener Hochzeitsfeierlichkeiten im Oktober 1634", Schütz Jahrbuch VI 1984, s. 72-92
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof. Et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 101-122
Angul Hammerich: Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700, København 1921, s. 166-68, 196
Niels Martin Jensen: "Heinrich Schütz und die Ausstattungsstücke bei dem großen Beilager zu Kopenhagen 1634", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 57-67 (heri en liste over samtidige udgivelser)
Ole Kongsted: "Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 440-42, 449
Ole Kongsted: "Christian IV. und seine europäische Musikerschaft", Robert Bohn (hrsg.): Europa in Scandinavia. Kulturelle und soziale Dialoge in der frühen Neuzeit. Studia Septemtrionalia 2. Frankfurt etc. 1994, s. 115-126, især s. 123-24
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 111-32
Torben Krogh: Hofballetten under Christian IV og Frederik III. En teaterhistorisk Studie. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 180. København 1939, især s. 14-47
Dieter Lohmeier: "Das Kopenhagener Grosse Beilager 1634. Politischer Anspruch, Repräsentation und höfisches Fest", Robert Bohn (hrsg.): Europa in Scandinavia. Kulturelle und soziale Dialoge in der frühen Neuzeit. Studia Septemtrionalia 2. Frankfurt etc. 1994, s. 99-114
Charles Ogier: Det store Bilager i København 1634. Memoirer og Breve XX, ed. Julius Clausen og P.Fr. Rist. København 1914/Reprint 1969
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 182-90
Mara R. Wade: "Heinrich Schütz and ‚Det Store Bilager' in Copenhagen (1634)", Schütz Jahrbuch 11, 1989, s. 32-52
Mara R. Wade: "Das Lied als Cartell", Studien zum deutschen weltlichen Kunstlied des 17. und 18. Jahrhunderts. Hrsg. von Gudrun Busch und Anthony J. Harper. Chloe - Beihefte zum Daphnis 12. Amsterdam - Atlanta, Ga 1992, s. 7-34
Mara R. Wade: Triumphus Nuptialis Danicus. German Court Culture and Denmark. The 'Great Wedding' of 1634. (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 27). Wiesbaden 1996
Mara R. Wade: "Kronprinz Christian von Dänemark und seine sächsische Braut Magdalena Sybille als Mäzene von Heinrich Schütz", Schütz-Jahrbuch 21 (1999), s. 49-61