Store begivenheder

Musik ved Christian IVs hof

Musik indgik som en vigtig ingrediens når store festlige begivenheder skulle markeres.

Christian IVs tronbestigelse i 1596 indledte en periode med særdeles gunstige vilkår for hofmusikken. Og naturligvis bød festlighederne omkring Christian IVs kroning på talrige musikalske indslag.

I 1634 fejrede Christian IV sin ældste søns bryllup med Magdalena Sibylla af Sachsen. Bryllupsfesten, kaldet Den Store Bilager, blev en af danmarkshistoriens største fester!

Til lejligheden engagerede kongen komponisten Heinrich Schütz - en af samtidens største tyske komponister. Schütz fungerede som kapelmester under festlighederne, og levede musik til en række dramatiske optrin.

Bevaret fra Den Store Bilager er sangen Gesang der Venuskinder – skrevet af Schütz til et af de enorme optog.