Gabriel Voigtländer (ca. 1596-1643)

Gabriel Voigtländer tjente indtil 1633 som felttrompeter og stadsmusikant i Tyskland. I 1633 blev han ansat ved hofkapellet i Gottorp, hvorfra han i 1636 blev hentet til det lille hofkapel hos den udvalgte prins Christian på Nykøbing Falster Slot. Her blev han til sin død.

Det er dog ikke som trompeter vi i dag kender Voigtländer. På opfordring af prins Christian udgav han i 1642 Allerhand Oden vnnd Lieder, der var skrevet "til særlig morskab for personer af høj og lav stand ved selskaber og sammenkomster; til at synge til ledsagelse af cembalo, lut, theorbe, pandora, gambe". Samlingen indeholdt viser af enhver slags, som Voigtländer havde digtet til melodier fra hele Europa. Én af visemelodierne fra samlingen kendes i dag i en lettere omarbejdet udgave, nemlig som forlæg til Thomas Kingo's kærlighedsvise Chrysillis. Visesamlingen blev flere gange genoptrykt i både Danmark og Tyskland.

Bibliografi i udvalg

Steffen Arndal: "Übersetzung, Parodie, Kontrafaktur. Zur Rezeption des Deutschen Barockliedes in Dänemark", Studien zum deutschen weltlichen Kunstlied des 17. und 18. Jahrhunderts (Chloe. Beihefte zum Daphnis 12), udg. af Gudrun Busch og Anthony J. Harper. Amsterdam - Atlanta 1992, især s. 83-87
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122, 142f (nr. 506-07)
Alis Dickinson: Keyboard Tablatures of the Mid-Seventeenth Century in the Royal Library, Copenhagen. Dissertation fra North Texas State University, 1973
Niels Friis: Det danske Hoftrompeterkorps. En historisk Undersøgelse. København 1947, s.65-66
Henrik Glahn: "Gabriel Voigtländer. En biografisk Studie", Dansk Musiktidsskrift 18/9, 1943, s. 217-23
S.A.E. Hagen: "Bemærkninger og Tilføjelser til Dr. Angul Hammerichs Skrift: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof", Historisk Tidsskrift 6.rk. 4.bd., København 1893, s. 420-44, især s. 444
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof : et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 183ff
Angul Hammerich: Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700, København 1921, s. 190
Niels Martin Jensen: "Der Stand der Barocklied-Forschung in Dänemark", Weltliches und Geistliches Lied des Barock. Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien, red. af Dieter Lohmeier. (Beihefte zum Daphnis II/ Skrifter utgivna av Svenskt Visarkiv VII), Amsterdam/Stockholm 1979, s. 27-39
Ole Kongsted: "Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 150ff
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant overHagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 180f
Nils Schiørring: Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang. En efterforskning efter det anvendte melodistofs kår og veje. København 1950, s. se registret
Heinrich Schwab: "Zur Liedkunst Gabriel Voigtländers", Weltliches und Geistliches Lied des Barock. Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien, red. af Dieter Lohmeier, (Beihefte zum Daphnis II/ Skrifter utgivna av Svenskt Visarkiv VII), Amsterdam/Stockholm 1979, s. 183-207
Erik Sønderholm (red.): Søren Terkelsen 'Astree Siunge-Choer Første Snees 1648'. De danske viser med deres tyske forlæg af Gabriel Voigtländer og Johann Rist. Melodiudsættelser ved Jørgen Berg. Kieler Studien zu deutschen Literaturgeschichte 12. Neumünster 1976, især s. 367-75
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 15, s. 671-72
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 26, p. 874-75
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 2: 1066; 5: 1515, 9: 1209

Diskografi i udvalg

Hvorledes skal jeg møde og favne dig, min skat? Ingolf Olsen synger Brorson. Danacord DACO,CD 426, 1994
Music from the time of Christian IV: songs and harpsichord music. Ulrik Cold, sang og Lars Ulrik Mortensen, cembalo. BIS, CD 391, 1988
Tage alter Musik in Herne 1990. Scandinavia sonans. Musik aus Nordeuropa vom Mittelalter bis zur Klassik. WDR TAMH90, 1990

Samtidige nodetryk

Allerhand Oden und Lieder, Erster Theil. RISM serie A/I V 2547-51 og serie B/I 1642/8. Se værket online i faksimile

Senere nodeudgivelser i udvalg

Musik for tasteinstrumenter - "Voigtländer-tabulaturet". Udg. af Henrik Glahn. Musik i Danmark på Christian IV's tid III. København 1988
Viser fra Voigtländers og Terkelsens samlinger. Udgivet af Carsten E. Hatting og Niels Krabbe med guitarudsættelser af Kristian Buhl-Mortensen. Musik i Danmark på Christian IV's tid I. København 1988
Erik Sønderholm (red.): Søren Terkelsen 'Astree Siunge-Choer Første Snees 1648'. De danske viser med deres tyske forlæg af Gabriel Voigtländer og Johann Rist. Melodiudsættelser ved Jørgen Berg. Kieler Studien zu deutschen Literaturgeschichte 12. Neumünster 1976.