Gregorius Trehou (c. 1550-1619)

Den nederlandske komponist Gregorius Trehou er uden tvivl den person, der har haft størst betydning for, at Christian IV's musikkapel i perioder var et af Europas bedste. Trehou tiltrådte stillingen som kapelmester under formynderregeringen i 1590 og stod indtil 1611 som organisator af og katalysator for en lang række initiativer, der skulle opbygge en højt kvalificeret hofmusik.

Blandt de vigtigste tiltag var en styrkelsen af musikkapellets tre korps ved førende udenlandske musikere, og at danskere blev sendt udenlands på uddannelse. I 1611 tvang Kalmarkrigen Christian IV til at reducere sin hofmusik, og Trehou blev da afskediget. Han trak sig tilbage til sit vikarie i Roskilde, som han havde fået bevilliget i 1606 og døde formentlig i 1619.

Kendskabet til Trehous liv og værker er sparsomt; dog ved man, at han var i Italien, før han kom til Danmark. Der findes overleveret flere komplette motetter fra hans hånd, bl.a. den sekstemmige "In dedikatione templi". Derudover har vi fragmenter af en messe.

Bibliografi i udvalg

John Bergsagel:"Foreign Music and Musicians in Denmark During the Reign of Christian IV", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 19-24
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122, 136 (nr. 471), 138 (nr. 478, 479)
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 9, 218
Ole Kongsted: "Nyopdukkede værker af Gregorius Trehou i Biblioteca Apostolica Vaticana", Musikkens tjenere. Instrument - Forsker - Musiker. Meddelelser fra Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling VI, 1898-1998. København 1998, s. 189-209
Ole Kongsted: "Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 98ff
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret (Trechow)
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 144
Godelieve Spiessens:"Een deens polyfonist van zuid-nederlandse komaf. Gregorius Trehou (Antoing, ca. 1540 - Helsingør, 1619)", Musica Antiqua. Actuele informatie over oude muziek 15/3, august 1998, s. 101-09
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 14, s. 678
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 25, p. 712
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 2: 180, 1066; 4: 242

Diskografi i udvalg

O quam dulcis: Choral music from the time of Christian IV. Lille Muko dirigeret af Jesper Grove Jørgensen. Point PCD 5091, 1989

Samtidige nodetryk

Novi atque cantholici thesauri musici P. Joanelli. Liber quartus. Venezia 1568. RISM serie B/I 1568-5

Senere nodeudgivelser i udvalg

Motetter af G. Trehou, J. Tollius og V. Bertholusius. Udg. af Ole Kongsted. Musik i Danmark på Christian IV's tid V. København 1988

Nodemanuskripter

12 femstemmige motetter (Biblioteca Apostolica Vaticana, Rom)