Jan Tollius (1550-ca. 1603)

Jan Tollius var nederlænder og kom i 1601 til Christian IV's hof, hvor han var ansat som sanger ved kantoriet indtil sin død. Hans primære virke indtil da var i Padua, ikke langt fra Venedig.

Han havde fået udgivet en række verdslige og kirkemusikalske værker, heriblandt en enkelt madrigalsamling: "Madrigali a sei voci", som blev udgivet i Venedig 1597. Herudover bidrog han med et par kompositioner til nogle madrigalsamlinger, der udkom i 1598 ligeledes i Venedig.

Tollius virkede også som komponist ved Christian IV's hof, og vi har fra den tid en række motetter fra hans hånd.

Bibliografi i udvalg

Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122, 137 (nr. 475), 138 (nr. 478, 479)
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 26
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 41,103
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 147
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 25, p. 554-55
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 1: 572, 934; 2: 947; 4: 236

Diskografi i udvalg

Kronborg motets. Capella Hafniensis. 1992. Kontrapunkt 32106.
O quam dulcis: Choral music from the time of Christian IV. Lille Muko dirigeret af Jesper Grove Jørgensen. Point PCD 5091, 1989
Royal music from the courts of Kings Frederik II & Christian IV. Radiokammerkoret dirigeret af Stefan Parkman. Dacapo DCCD 9020, 1990.

Samtidige nodetryk

Liber primus motectorum... Venezia 1591. RISM serie A/I T 911
Motectorum quinque vocum liber scundus... Venezia 1591. RISM serie A/I T 912
Moduli trium vocum. Heidelberg 1597. RISM serie A/I T 913
Madrigali a sei voci. Heidelberg 1597. RISM serie A/I T 914

Senere nodeudgivelser i udvalg

Liber Cantionum Udg. af Ole Kongsted. Engstrøm & Sødrings Korbibliotek 1. København 1993.
Liber Primus Motectorum Quinque Vocum (1591). Udg. af Ole Kongsted. Capella Hafniensis Editions, Series A: Monumenta Musica Regionis Balticae, Voc., Vol. 4. København 2005.
Moduli Trium Vocum (1597). Udg. af Ole Kongsted. Capella Hafniensis Editions, Series A: Monumenta Musica Regionis Balticae, Voc., Vol. 7. København 2005.
Motectorum Quinque Vocum Liber Secundus (1591). Udg. af Ole Kongsted. Capella Hafniensis Editions, Series A: Monumenta Musica Regionis Balticae, Voc., Vol. 5. København 2005.
Motetter af G. Trehou, J. Tollius og V. Bertholusius. Udg. af Ole Kongsted. Musik i Danmark på Christian IV's tid V. København 1988