Laurids Pedersen Thura (1598-1655)

Præsten i Nykøbing Falster Laurids Pedersen Thura, udgav i 1640 et værk, Canticum Canticorum Salomonis, bygget over Højsangen på hele 405 sider. Det er formet både som poesi og prosa og sprogligt både på latin, dansk og hebraisk.

Teksterne er ledsaget af musik bestående af 40 gregorianske melodier og protestantiske koraler, mange udsat for fire stemmer, hovedsageligt af udenlandske komponister.

Blandt de meget få danske repræsentanter er kapelmester Jakob Ørn, som har udsat koralen Af Højheden oprunden er. Bogen er sandsynligvis lavet som en bryllupsgave til den udvalgte prins Christian og prinsesse Magdalena Sibylla, da den bærer en dedikation til disse to fra 1634. Den egentlige brug af dette store værk, og hvorfor den først udkom seks år efter brylluppet er uvist.

Bibliografi

Julie Sophie Borgwardt: Musiklivet hos den udvalgte prins Christian på Nykøbing Falster Slot. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Intistut, Københavns Universitet, Juni 2002, s. 87-88
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 135, (nr. 459)
Åke Davidsson: Danskt musiktryck intill 1700-talets mitt (Studia musicologica Upsaliensia 7). Uppsala 1962, s. 56-57, 67
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 181-83
Angul Hammerich: Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700, København 1921, s. 191
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 106
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 113-14
Nils Schiørring: Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang. En efterforskning efter det anvendte melodistofs kår og veje. København 1950, s. 197-98
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 14, s. 577-78
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 5: 83
Se også linket "senere nodeudgivelser i udvalg"

Samtidige nodetryk

Canticum Canticorum Salomonis paraphrasi tum ligata Hebræa & Danica, Laurentio Petræo, Hamburg 1609. RISM serie BI/I 1609-30

Senere nodeudgivelser i udvalg

Laurids Pedersen Thura's Højsangsparafrase 1640 og dens melodier. Af Eduard Nielsen, Erik Dal og Henrik Glahn under medvirken af Karen Skovgaard-Petersen. Mit einer Zusammenfassung: Eine hebräisch-dänische Hohelied-Paraphrase von 1640. (Hymnologiske Meddelelser 17/5 1988)