Søren Terkelsen (c. 1590-1656/57)

Søren Terkelsen var visedigter og -oversætter. Indtil 1645 ernærede han sig som bl.a. tolder i Glückstadt, og dukkede først på et sent tidspunkt i sit liv frem af anonymitetens rækker. Fra 1645 begyndte han at oversætte viser, og tre år efter udgav han første del af sin oversættelse (gennem tysk) af franskmanden Honoré d'Urfé's populære hyrderoman "Den hyrdinde Astrea".

Fortsættelsen kom aldrig. Til gengæld blev Terkelsen berømt på sin gendigtning og udsættelse af viserne fra romanen under titlen Astree Siunge-Choer. Melodiforlægget stammede fra tyske, hovedsageligt Gabriel Voigtländers "Allerhand Oden und Lieder..." og salmedigteren Johan Rists samlinger med tyske hyrdeviser, "Galathee" og "Floribella" med f.eks. Johann Schop som komponist.

"Astree Siunge-Choer" kom i flere udgaver mellem 1648 og 1654. Dansk visetradition begynder så at sige med Terkelsens samling, som er den første trykte udgave af verdslige viser med dansk tekst og melodi. Mange af melodierne fik med tiden nye tekster og kendes også i dag. En af vores mest kendte salmedigtere, Thomas Kingo, brugte Terkelsens melodier til flere af sine salmer.

Bibliografi i udvalg

Julie Sophie Borgwardt: Musiklivet hos den udvalgte prins Christian på Nykøbing Falster Slot. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Intistut, Københavns Universitet, Juni 2002, s. 90
Niels Martin Jensen:"Der Stand der Barocklied-Forschung in Dänemark", Weltliches und Geistliches Lied des Barock. Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien, red. af Dieter Lohmeier. (Beihefte zum Daphnis II/ Skrifter utgivna av Svenskt Visarkiv VII), Amsterdam/Stockholm 1979, s. 27-39
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 153ff
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 251f
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Erik Sønderholm (red.): Søren Terkelsen 'Astree Siunge-Choer Første Snees 1648'. De danske viser med deres tyske forlæg af Gabriel Voigtländer og Johann Rist. Melodiudsættelser ved Jørgen Berg. Kieler Studien zu deutschen Literaturge-schichte 12. Neumünster 1976.
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 14, s. 401-03

Diskografi i udvalg

Music from the time of Christian IV: songs and harpsichord music. Ulrik Cold, sang og Lars Ulrik Mortensen, cembalo. BIS, CD 391, 1988.
Musik i Borgmestergården. En kavalkade i toner fra 1625 til 1848. Lars Thodberg Bertelsen, sang og Erling Møldrup, guitar Den gamle By, Århus, 2000
Tage alter Musik in Herne 1990. Scandinavia sonans. Musik aus Nordeuropa vom Mittelalter bis zur Klassik. WDR TAMH90, 1990

Samtidige nodetryk

Astree Siunge-Choer. København 1648. RISM serie A/I T 528
Astree Siunge-Choer. København 1657. RISM serie A/I T 529
Astree Siunge-Choer. Anden Snees. København 1653. RISM serie A/I T 530
Astree Siunge-Choer. Tredie Snees. København 1654. RISM serie A/I T 531

Senere nodeudgivelser i udvalg

Viser fra Voigtländers og Terkelsens samlinger. Udgivet af Carsten E. Hatting og Niels Krabbe med guitarudsættelser af Kristian Buhl-Mortensen. Musik i Danmark på Christian IV's tid I. København 1988
To viser med indledning er gengivet i Gamle danske Viser, udgivet af Arthur Arnholtz og Nils Schiørring, hæfte 2: Den ældre folkelige Kunstsang, København 1942