Thomas Simpson (1582-ca. 1628)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Basgambespilleren Thomas Simpson blev født i Kent. Han kom til Christian IV's kapel i 1622, hvor han forblev indtil 1625. Herefter drog han muligvis tilbage til England, hvor han døde få år efter.

Simpson komponerede instrumentalmusik, og vi kender i dag en lang række dansesatser, pavanner, galliarder, couranter m.m for consort-ensemble.

Bibliografi i udvalg

Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122f, 142 (nr. 501)
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 39f
Ole Kongsted: "Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 40
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 149
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 23, p. 413-14
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 2: 214, 1001, 1030; 3: 329, 995; 4: 1624; 5: 1690, 1692; 8: 2069; 9: 1577, 1654, 1762

Diskografi i udvalg

Music from the time of Christian IV: instrumental ensemble and lute solo. Jakob Lindberg, lut, The Dowland Consort, Royal Danish Brass. BIS CD 390, 1988
Royal music from the courts of Kings Frederik II & Christian IV. Bourresque Ensemble. Dacapo DCCD 9020, 1990

Samtidige nodetryk

Taffel Consort erster Theil. Hamburg 1621. RISM serie A/I S 3498 og serie B/I B/I 1621-19
Opusculum neuwer Pavanen, Galliarden. Frankfurt 1610. RISM serie A/I S 3496
Opus Newer Paduanen, Galliarden, Intradae. Hamburg 1617. RISM serie A/I S 3497

Senere nodeudgivelser i udvalg

Instrumental ensemblemusik. Udg. af John Bergsagel. Musik i Danmark på Christian IV's tid II. København 1988
Thomas Simpson: Opus newer Paduanen, Galliarden, Intraden, Canzonen (1617) for 3 cornetti ... and 2 trombones. 2 vols. Ed. by Bernard Thomas. London 1974
Thomas Simpson: Opus newer Paduanen, Galliarden, Intraden, Canzonen (1617): for five instruments. Ed. by Bernard Thomas. London 2003