Heinrich Schütz (c. 1582/85-1672)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Heinrich Schütz var en af sin samtids største tyske komponister, særligt kendt for sine kirkemusikalske værker. Hans karriere begyndte i 1598 som sangerdreng ved hofkapellet i Kassel, og han fik siden fastansættelse her som organist indtil 1617.

I denne periode studerede han i Venedig 1608-12. Han blev også ofte lånt ud som gæstedirigent til Dresdner-kapellet, hvor han i 1617 blev fastansat som kapelmester. Denne stilling beholdt han til sin død.

Under Trediveårskrigen 1618-48 havde musiklivet dog så vanskelige økonomiske forhold, at Schütz gentagne gange måtte tage orlov. Det førte ham flere gange til Christian IV's hof som kapelmester: 1633-35 varetog han i denne egenskab de musikalske arrangementer ved den udvalgte prins Christians bryllup i 1634, Det store Bilager, og 1642-44 forestod han musikken ved dobbeltbrylluppet for Christian IV's tvillingedøtre, Hedevig og Christiane.

Schütz' produktion som komponist er uhyre omfangsrig, og der findes bevaret en lang række værker, både vokal- og instrumentalmusik. Hovedparten af disse blev udgivet i 14 store tryk. Men Schütz' utrykte kompositioner er på nær nogle ganske få gået tabt, deriblandt hans værker fra tiden ved det danske hof. Én undtagelse er dog "Gesang der Venuskinder", der blev skrevet som ledsagelse til et af de enorme optog under Det store Bilager.

Bibliografi i udvalg

Denis Arnold: "Gli allievi di Giovanni Gabrieli", Nuova Rivista Musicale Italiana vol. 5, nr. 6. Novembre/dicembre 1971, s. 943-72, især s. 944, 947-48, 953, 964, 967-72
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 143 (nr. 508)
Hans Eppstein: "Vergleichenden Madrigalanalysen: Hans Nielsen, Mogens Pedersøn: Udite amanti; Hans Nielsen, Heinrich Schütz: Fuggi, fuggi, o mio core", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 275-87
Kurt Gudewill: Der "Gesang der Venuskinder" von Heinrich Schütz (1634). Kiel 1978. (Berichte und Beiträge der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek)
Kurt Gudewill: "Der 'Gesang der Venuskinder' von Heinrich Schütz. Bemerkungen zur Überlieferung und zu den Kopenhagener Hochzeitsfeierlichkeiten im Oktober 1634", Schütz-Jahrbuch 6 (1984), s. 72-92
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof : et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 104ff, 128ff
Bo Holten: ”Pedersøn – et strålende musiktalent”, i Gregers Dirckinck-Holmfeld (red.): Christian 4.’s København, København 2006, s. 70-83 (s. 78)
Niels Martin Jensen: "Heinrich Schütz und die Ausstattungsstücke bei dem grossen Beilager zu Kopenhagen 1634", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 57-67
Ole Kongsted: "Heinrich Schütz og Danmark i ældre tid", Heinrich Schütz og Danmark. Katalog fra Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling, København 1985, s. 6-20
Ole Kongsted: "Archivalische Quellen zum Wirken von Heinrich Schütz in Kopenhagen", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV.Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 33-41
Ole Kongsted: "Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433, 441ff
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 126ff
Jens Peter Larsen: "Schütz und Dänemark", Sagittarius 2, 1969, s. 9-16. Også udgivet i Walter Blankenburg (red.): Heinrich Schütz und seiner Zeit, Darmstadt 1985, s. 229-39
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 192, 193
Wolfram Steude: "Auskünfte Dresdner Quellen zu Heinrich Schütz' Dänemarkreisen", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV.Bericht über die wissenschaft-liche Kon-ferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 43-56
Mara R. Wade: "Heinrich Schütz and 'Det Store Bilager' in Copenhagen (1634)", Schütz-Jahrbuch 11 (1989), s. 32-52
Mara R. Wade: "Kronprinz Christian von Dänemark und seine sächsische Braut Magdalena Sybille als Mäzene von Heinrich Schütz", Schütz-Jahrbuch 21 (1999), s. 49-61
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 13, s. 272-73
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 22, p. 826-60
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Diverse henvisninger - se registret

Samtidige nodetryk

Se Werner Bittinger: Schütz-Werke-Verzeichnis (SWV). Kleine Ausgabe. Kassel etc. 1960

Senere nodeudgivelser i udvalg

Heinrich Schütz: Sämtliche Werke. Udg. af G. Graulich, W. Breig, W. Ehmann m.fl. Kassel 1955-S
Heinrich Schütz: Sämtliche Werke. Udg. af G. Graulich m.fl.. Stuttgart 1971-

Nodemanuskripter

Se Werner Bittinger: Schütz-Werke-Verzeichnis (SWV). Kleine Ausgabe. Kassel etc. 1960