Johann Schop (ca. 1595-1667)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Den tyske violinist og komponist Johan Schop var en fremragende musiker, og i 1615 blev han hentet til Christian IV's hof fra hofkapellet i Wolfenbüttel. Han blev hos den danske konge indtil 1619 og flygtede da fra pesten i København.

I 1621 slog han sig ned i Hamburg, men vendte tilbage til København i 1634 i forbindelse med bryllupsfestlighederne for den udvalgte prins Christian. Efter brylluppet fortsatte han sin karriere i Hamburg til sin død.

Johan Schop er kendt som komponist af både musik til salmer og dans. Han færdedes i digterkredse og har bl.a. komponeret melodier til salmer, der i dag bruges i kirken, bl.a. forlægget til Thomas Kingo's "Nu rinder solen op af Østerlide" samt melodierne til "Nu velan vær frisk tilmode" og "Ånden opgav enkesønnen" (henholdsvis nr. 317 og 450 i Den Danske Koralbog). Af instrumentalmusik kender vi en dansesats for consort-ensemble i form af en "Lachrimae Pavane."

Bibliografi i udvalg

Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 142 (nr. 505)
S.A.E. Hagen: "Bemærkninger og Tilføjelser til Dr. Angul Hammerichs Skrift: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof", Historisk Tidsskrift 6.rk. 4.bd., København 1893, s. 420-44, især s. 426f
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 53
Ole Kongsted:"Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 156
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 168
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 13, s. 175
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 22, p. 629-30
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 1: 1226, 1493, ; 2: 831; 3: 326, 1306, 1560, 1757-58; 4: 1633; 5: 76, 83, 1281-82, 1515; 7: 1407, 1504; 9: 2053

Diskografi i udvalg

Music from the time of Christian IV: instrumental ensemble and lute solo. Jakob Lindberg, lut, The Dowland Consort, Royal Danish Brass. BIS CD 390, 1988
Sthen, Kingo, Brorson. Danske salmer på gamle melodier. Michael J. Thomsen, orgel. Religionspædagogisk Forlag, RPC-CD 105
The historic organ: the Compenius organ at Frederiksborg Castle. Music from the 17th century. Per Kynne Frandsen, orgel. Dacapo : Marco Polo 8.224057, 1996.
Aanderige sange. Annette Schiøtz, sopran; Henrik Engelbrecht, fløjte; Vera Østergaard, orgel; Maria Bisgaard, violoncel. Helikon, HCD 1011, 1993.

Samtidige nodetryk

Se RISM serie A/I numrene S 2069-2104 og SS2074-2101a

Senere nodeudgivelser i udvalg

Instrumental ensemblemusik. Udg. af John Bergsagel. Musik i Danmark på Christian IV's tid II. København 1988