Melchior Schildt (1592/93-1667)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Tyskeren Melchior Schildt kom i 1626 til Dalum kloster på Fyn, som kongens svigermor, Ellen Marsvin, styrede. Her underviste han som organist Christian IV's børn i spil på tasteinstrumenter, sædvanligvis cembalo og clavichord. Han forlod Danmark efter 3 år, men vendte tilbage i 1634 for at deltage i Det store Bilager.

Vi ved ikke præcis, hvilken musik han brugte i sin undervisning, men han efterlod sig nogle få værker, der kan have indgået. Heriblandt er et par variationsværker for tasteinstrumenter over bl.a. englænderen John Dowlands "Lachrimae or seaven Teares" samt sangen "Gleichwie das Feuer".

Bibliografi i udvalg

Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121-22
Henrik Glahn og Søren Sørensen (red.): Musikhåndskrifterne fra Clausholm / The Clausholm Music Fragments. København 1974, især s. 34-35
S.A.E. Hagen: "Bemærkninger og Tilføjelser til Dr. Angul Hammerichs Skrift: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof", Historisk Tidsskrift 6.rk. 4.bd., København 1893, s. 420-44, især s. 431f
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof. Et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 81ff
Ole Kongsted:"Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433, 458
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 61
Hortense Panum:"Melchior Schild oder Schildt", Monatshefte für Musik-Geschichte 20/3, 1888, s. 27-30, 35-41
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 180
Christian Vestergaard-Pedersen:"Melchior Schildt i Danmark. En oversigt over tid og sted for hans ophold i årene 1626-1629", Dansk årbog for musikforskning VII, 1973-76, s. 237-46
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 13, s. 88
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 22, p. 503-04
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 2: 842, 1065; 4: 25; 5: 1499, 1513, 1515; 7: 1071; 9: 2054

Diskografi i udvalg

Es ist das Heil uns kommen her. Nordtysk orgelmusik fra 1600-tallet. Finn Evald, orgel (Hermann Raphaëlis-orglet i Roskilde Domkirke). Pheasant PHRCD 2002-2, 2002
Gloses et variations autour de 1620. Norbert Petry, orgel. K.617014 K.617, 1991
Go from my Window. Music for the Virginal. Colin Tilney, orgel. Dorian, DOR-90195, 1994
Music from the time of Christian IV: songs and harpsichord music. Ulrik Cold, sang og Lars Ulrik Mortensen, cembalo. BIS, CD 391, 1988.
North German organ music. Gustav Leonhardt, orgel. Sony Classical SK 53371, 1993
Royal music. Rosenborg Trio, Karen Englund, cembalo. Rondo RCD 8332, 199
The Clausholm organ. Organ music from the 17th century. Kristian Olesen, Classico CLASSCD 268, 1998.
The historic organ: the Compenius organ at Frederiksborg Castle. Music from the 17th century. Per Kynne Frandsen, orgel. Dacapo : Marco Polo 8.224057, 1996.
The Raphaelis organ. (Roskilde Domkirke). Finn Evald, orgel. Pheasant, PRCD 9401, 1994

Senere nodeudgivelser i udvalg

Musik for tasteinstrumenter - "Voigtländer-tabulaturet". Udg. af Henrik Glahn. Musik i Danmark på Christian IV's tid III. København 1988
Lied- und Tanzvariationen der Sweelinck-Schule. Cembalo (klaver) eller orgel. Udg. af Werner Breig. Mainz 1970
Hortense Panum: "Melchior Schild oder Schildt", Monatshefte für Musik-Geschichte 20/3, 1888, s. 35-41 (musikbilag)

Nodemanuskripter

"Gleichwie das Feuer" og "Pavana Lachrimae" (Det Kongelige Bibliotek, København, tillæg til Voigtländer-tabulaturet). Se værket online i faksimile
"Pavana Lachrimae" (fragment i Universitetsbiblioteket i Uppsala, Gustav Dübens klaverbog)
"Pavana Lachrimae" (Det Kongelige Bibliotek, København, Clausholm-fragmenterne)