Thomas Schattenberg (c. 1580-after 1622)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Schattenberg var født i Flensborg. Han studerede i sin ungdom i Hamborg og fik i 1604 en stilling som organist ved Skt. Nikolaj kirke i København, en højt eftertragtet post ved en af byens vigtigste kirker uden for hoffets kreds. Hvor længe han blev ved kirken, eller hvornår han døde, ved vi ikke.

Af Schattenbergs kompositioner er i dag bevaret to værker. "Jubilus S. Bernhardi" udkom i 1620 og består af 39 latinske fem-stemmige motetter. To år efter udgav Schattenberg "Flores amoris" med 24 tre-stemmige madrigaler hovedsagelig til tyske tekster.

Bibliografi i udvalg

Esther Barfod, Bo Foltmann, Lisbeth Ahlgren Jensen, Poul Anders Lyngberg-Larsen, Henrik Palsmar og Calus Røllum-Larsen: "Thomas Schattenberg, en dansk komponist fra Chr. IVs tid - hans liv, hans værk og hans miljø", Musik & Forskning 13, 1987-88, s. 5-36
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 122, 142 (nr. 500 a og b)
Åke Davidsson: "Korrektur till ett danskt musiktryck år 1620", Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 53, 1966, s. 97-103
Niels Friis:"Nikolaj Kirkes orgler, organister og klokkespillere", Historiske Meddelelser om København, 4. rk. 2. bind. København 1949-52, s. 417-81, især s. 419-20
S.A.E. Hagen: "Bemærkninger og Tilføjelser til Dr. Angul Hammerichs Skrift: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof", Historisk Tidsskrift 6.rk. 4.bd., København 1893, s. 420-44, især s. 422
Ole Kongsted: "Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 163ff
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 161
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 22, p. 443
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 13, s. 52

Diskografi i udvalg

Kronborg motets. Capella Hafniensis. Kontrapunkt 32106, 1992
Music from the time of Christian IV: church music at court and in town. Hilliard-Ensemblet , ledet af Paul Hillier. BIS CD 389, 1988
O quam dulcis: Choral music from the time of Christian IV. Lille Muko dirigeret af Jesper Grove Jørgensen. Point PCD 5091, 1989

Samtidige nodetryk

Jubilus S. Bernhardi. København 1620. RISM serie A/I S 1311
Flores Amoris. København 1622 (kun basstemmen overleveret, fotokopi i Det Kongelige Bibliotek, København fra Berlin, originalen nu formodentlig tabt)

Senere nodeudgivelser i udvalg

Hymner. Jubilus S. Bernhardi. For 4-stemmigt blandet kor a capella, dechiffreret og spartieret af Julius Foss. Dansk Mensural Cantori 11 og 13. København 1947
Thomas Schattenberg: Jubilus S. Bernhardi. Udg. af Esther Barfod, Bo Foltmann, Lisbeth Ahlgren Jensen, Poul-Anders Lyngberg-Larsen, Henrik Palsmar og Claus Røllum-Larsen. Musik i Danmark på Christian IV's tid 7. København 1988