Mogens Pedersøn (c. 1585-1623)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Mogens Pedersøn begyndte sin musikerkarriere ved hoffet som sangerdreng ved kantoriet og instrumentistlærling hos Melchior Borchgrevinck. I 1599-1600 tog han på studierejse til Venedig, og i 1603 blev han ansat som instrumentist.

To år efter rejste han atter til Venedig og blev her i 4½ år. Hans karriere som instrumentist fortsatte indtil Kalmarkrigens udbrud i 1611, hvor han sendtes på studieorlov til Jacob I's hof i London i tre år.

Mogens Pedersøns karriere kulminerede i 1618, da han som den første danske musiker blev vicekapelmester, og han beholdt denne stilling til sin død.

I dag kender vi Mogens Pedersøn som komponist inden for stort set alle de musikgenrer, man dyrkede ved hoffet. Han fik udgivet to samlinger med femstemmige madrigaler i henholdsvis 1608 og 1611 og et par trestemmige madrigaler i 1619. Han står dog som en central figur i Christian IV-tidens danske musikliv med sit store kirkemusikalske bidrag, "Pratum Spirituale", fra 1620. Værket omfatter både en femstemmig messe, tilpasset den danske liturgi og en lang række koralbearbejdelser med dansk tekst samt latinske og danske responsorier og tre latinske motetter.

Herudover komponerede Mogens Pedersøn instrumentalmusik, og vi har i dag den tids mest populære dansemusik repræsenteret med to ukomplette pavaner for consort-ensemble.

Bibliografi i udvalg

Denis Arnold:"Gli allievi di Giovanni Gabrieli", Nuova Rivista Musicale Italiana vol. 5, nr. 6. Novembre/dicembre 1971 , s. 943-72, især s. 947, 957-62, 964-67, 970
John Bergsagel:"Danish Musicians in England: Newly discovered in strumental music", Dansk årbog for musikforskning VII, 1973-76, s. 9-20
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122, 140, 141 (nr. 491, 494, 496, 500)
Anne-Marie Christiansen: Hans Nielsen og Mogens Pedersøn - madrigalister ved Christian IV's hof. Upubliceret speciale ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, april 2000
Eppstein, Hans."Vergleichenden Madrigalanalysen: Hans Nielsen, Mogens Pedersøn: Udite amanti; Hans Nielsen, Heinrich Schütz: Fuggi, fuggi, o mio core", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 275-87
Henrik Glahn: "Mogens Pedersøns drei Motetten", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopen-hagen 1989, s. 183-95
S.A.E. Hagen: "Bemærkninger og Tilføjelser til Dr. Angul Hammerichs Skrift: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof", Historisk Tidsskrift 6.rk. 4.bd., København 1893, s. 420-44, især s. 425f
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof : et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 35ff, 54, 60ff
Carsten E. Hatting:"Stemmeføringsmønstre i femstemmige node mod node-satser fra Mogens Pedersøns 'Pratum Spirituale'", Dansk Årbog for Musikforskning 5, 1966-67, s. 183-86
Bo Holten: ”Pedersøn – et strålende musiktalent”, i Gregers Dirckinck-Holmfeld (red.): Christian 4.’s København, København 2006, s. 70-83
Jens Peter Jacobsen: "Mogens Pedersøn", Dansk Kirkesangs Årsskrift 17, 1961-62, s. 106-17
Jens Peter Jacobsen: "T'amo mia vita by Claudio Monteverdi, Hans Nielsen, and Mogens Pedersøn", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaft-liche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 289-97
Ole Kongsted: "Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433, 440, 457-58
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 88ff, 101f, 166f
Thomas Laub: Om Kirkesangen. København 1887, s. 71-73
Kitti Messina: "Mogens Pedersøns madrigaler og madrigaletter. En dansk komponists forhold til den italienske vokalmusik på overgangen mellem det 16. og 17. århundrede", Dansk årbog for musikforskning 28 (2000), s. 19-34
Mogens Pedersøn (Magno Petreo): Madrigali e Madrigaletti. Udgivet af Kitti Messina. Monumenta Musica Europa II/2, Turnhout: Brepols 2005. Historisk indledning, s. IX-XXXV
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 156ff, 298ff (+ 150, 154, 161, 194)
Siegfried Schmalzriedt: Heinrich Schütz und andere zeitgenössische Musik in der Lehre Giovanni Gabrielis. Tübinger Beiträge zur Musikwissenschaft 1. Stuttgart 1972, se registret
Bertram Schofield and Thurston Dart: "Tregian's Anthology", Music and Letters 32, 1951, s. 205-16
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 11, s. 225-26
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 19, p. 275-76
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 2: 1065f; 5: 83, 710

Diskografi i udvalg

Journey Wood’n’Flutes. Kadanza Classics KAD 48130-2, 2001
The King of Denmark's delight Consortium Hafniense. DACO CD 307, 1988
Midtsjællands Madrigalensemble i Klostermarkskirken nov. '98 Midtsjællands Madrigalensemble (Ringsted) 1 cd, 1998
Mogens Pedersøn. Af 'Pratum Spirituale' 1620. Ensemble Amaryllis. Helikon HCD 1037, 1999
Mogens Pedersøn: Madrigals. Musica Ficta dirigeret af Bo Holten. Dacapo 8.224219, 2002
Music at Hamlet's castle. Consortium Hafniense. DACO CD 344, 1994
Music from the time of Christian IV: madrigals from the South to the North. The Consort of Musicke, ledet af Anthony Rooley. BIS CD 392, 1988
Musik i Borgmestergården. En kavalkade i toner fra 1625 til 1848. Anne Mette Balling og Mette Grosbøl Poulsen (sopran), Birgitte Frieboe (alt), John Kjøller (tenor) og Lars Thodberg Bertelsen (bas). Den Gamle By, Århus, 2000
Sacred Music from the Court of Christian IV. Ars Nova dirigeret af Bo Holten. Kontrapunkt 32100, 1990
Tage alter Musik in Herne 1990. Scandinavia sonans. Musik aus Nordeuropa vom Mittelalter bis zur Klassik. WDR TAMH90, 1990

Samtidige nodetryk

Il primo libro de madrigali, Venezia 1608. RISM serie A/I P 1132.
Pratum Spirituale, København 1620. RISM serie A/I P 1133. Se flere informationer om denne udgivelse og se den hele online i faksimile.
Hans Brachrogge: Madrigaletti a III voci libro primo, København 1619. RISM serie A/I B 4205 og serie B/I 161913 (heri to satser af Mogens Pedersøn)

Senere nodeudgivelser i udvalg

Das Chorwerk, 35. Nordischer Schüler Giovanni Gabrielis: Johann Grabbe, Mogens Pedersön, Hans Nielsen. 9 Madrigale zu 5 Stimmen. Udg. af Rudolf Gerber. 2. unv. Auflage. Wolfenbüttel 1935.
Dania Sonans I: Værker af Mogens Pedersøn. Udg. af Knud Jeppesen. København 1933. (Samfundet til udgivelse af dansk musik, serie 4, nr. 1).
Dania Sonans III: Madrigaler fra Christian IV's tid. Udg. af Jens Peter Jacobsen. Egtved 1967. (Kilder til Musikkens Historie i Danmark, udg. af Dansk Selskab for Musikforskning).
Folke- og Skolemusik I, 5: 12 5-stemmige satser af "Pratum Spirituale" Udgivet af Knud Jeppesen. København 1934.
Folke- og Skolemusik XVI, 2: Mogens Pedersøn: 15 5-6 stemmige satser af "Pratum Spirituale". Udgivet af Carsten E. Hatting. København 1965.
Korsang i Danmark 1: Blandet kor. Red. af Harald B. Emborg og Finn Høffding. København 1983
Thomas Laub: Om Kirkesangen København 1887, udvalgte satser aftrykt s. 179-84.
Messe og motetter af Mogens Pedersøn" Udg. af Henrik Glahn. Musik i Danmark på Christian IV's tid IV. København 1988
Mogens Pedersøn (Magno Petreo): Madrigali e Madrigaletti. Udgivet af Kitti Messina. Monumenta Musica Europa II/2, Turnhout: Brepols 2005
Orbis Chori I: Mogens Pedersøn: 4 Madrigals, Hans Nielsen: 2 Madrigals. Udg. af Jens Peter Jacobsen. Egtved 1967

Nodemanuskripter

10 madrigaler fra Magno Petreo Dano, Libro Secundo muligvis trykt 1611 (British Library, London)
To pavaner. 1611-14? (British Library, London) (ukomplet, Quintus mangler)