Jakob Ørn (ca. 1595-1653)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Jakob Ørn var den sidste i rækken af danske musikere, som opnåede den fornemme vicekapelmesterpost under Christian IV. Han nævnes første gang i 1611, da han under Kalmarkrigen blev sendt til Jacob I's hof i London for at studere sammen med andre danske musikere.

Hjemkommet i 1614 blev han fastansat som instrumentist. I 1624 fik han ved vicekapelmester Hans Nielsens afgang overdraget sangerdrengene og stod siden for den daglige forrretningsførelse. Selve titlen kom dog først i 1637. I perioder (1632-42 og 1644-47) fungerede han også som uformel kapelmester. Han trak sig tilbage i 1649 med fuld pension.

Som vicekapelmester har Jacob Ørn været forpligtet til at komponere musik, men vi har i dag kun få spor af hans virke. En firestemmig udsættelse af salmen "Af højheden oprunden er" og en seksstemmig pavane for consort-ensemble hører til de få overleverede kompositioner.

Bibliografi i udvalg

John Bergsagel: "Danish Musicians in England: Newly discovered in strumental music", Dansk årbog for musikforskning VII, 1973-76, s. 9-20
S.A.E. Hagen: "Bemærkninger og Tilføjelser til Dr. Angul Hammerichs Skrift: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof", Historisk Tidsskrift 6.rk. 4.bd., København 1893, s. 420-44, især s. 437
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 136ff
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 41
Thomas Laub: Om Kirkesangen. København 1887, s. 73-74
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 151, 181, 191f
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 16, s. 182-83
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 18, p. 707-08
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 5: 710

Diskografi i udvalg

Music from the time of Christian IV: instrumental ensemble and lute solo. Jakob Lindberg, lut, The Dowland Consort, Royal Danish Brass. BIS CD 390, 1988

Samtidige nodetryk

Canticum Canticorum Salomonis. København 1640. RISM serie B/I 1640-1

Senere nodeudgivelser i udvalg

Instrumental ensemblemusik. Udg. af John Bergsagel. Musik i Danmark på Christian IV's tid II. København 1988
Af højheden oprunden er (udsættelse af Jacob Ørn). København, Atelier Elektra uden år.
Af højheden oprunden er (udsættelse af Jacob Ørn). Aftrykt i Thomas Laubs: Om kirkesangen, København 1887, s. 185.
Sions Døttre For 4-stemmigt blandet kor a capella / "(Jacobus Aquilius)", dechiffreret og spartieret af S.A.E. Hagen og udgivet af organist Julius Foss. Dansk Mensural Cantori, København 1945

Nodemanuskripter

Pavana. (New York Public Library, New York, "Sambrooke manuscript")