Hans Nielsen (c. 1580/85 - c. 1626?)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Hans Nielsen var elev af Melchior Borchgrevinck, hos hvem han uddannede sig til instrumentist. Han blev udvalgt til sammen med andre danske hofmusikere at rejse til Venedig og studere hos Giovanni Gabrieli i 1599-1600 og igen i 1602-04.

1606-08 var han atter på studierejse, denne gang hos den berømte lutenist Gregorius Howett (Huet), der var ansat hos Christian 4.s svoger, hertug Julius af Braunschweig-Lüneburg i Wolfenbüttel.

Hans Nielsens ansættelse hos Christian 4. blev afbrudt af Kalmarkrigen (1611-13), og han blev da sendt på studieorlov ved Universitetet i Heidelberg. Kilderne om Hans Nielsen mangler fra 1613 og i de næste ti år. Han har givet haft tilknytning til hofmusikken, for i 1623 kunne han smykke sig med den fornemme titel af vicekapelmester, en post som kun helt fremtrædende danske musikere opnåede under Christian IV. Han besad denne stilling i ca. halvandet år, og fra 1626 kender vi ikke til hans færden.

Hans Nielsen har efterladt sig en samling 5-stemmige madrigaler, som udkom i Venedig i 1606 under hans italienske navn, Giovanni Fonteiio Danese. "Fonteiio" menes at hentyde til stavelsen "kilde" i Roskilde, hvor han muligvis var født.

Bibliografi i udvalg

Denis Arnold:"Gli allievi di Giovanni Gabrieli", Nuova Rivista Musicale Italiana vol. 5, nr. 6. Novembre/dicembre 1971, s. 943-72, især s. 947-48, 952-57, 970
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122
Anne-Marie Christiansen: Hans Nielsen og Mogens Pedersøn - madrigalister ved Christian IV's hof. Upubliceret speciale ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, april 2000
Eppstein, Hans: "Vergleichenden Madrigalanalysen: Hans Nielsen, Mogens Pedersøn: Udite amanti; Hans Nielsen, Heinrich Schütz: Fuggi, fuggi, o mio core", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 275-87
S.A.E. Hagen: "Bemærkninger og Tilføjelser til Dr. Angul Hammerichs Skrift: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof", Historisk Tidsskrift 6.rk. 4.bd., København 1893, s. 420-44, især s. 429f
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 38f, 71f, 212
Jens Peter Jacobsen: "T'amo mia vita by Claudio Monteverdi, Hans Nielsen, and Mogens Pedersøn", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaft-liche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 289-97
Ole Kongsted:"Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 88ff
Mogens Pedersøn (Magno Petreo): Madrigali e Madrigaletti. Udgivet af Kitti Messina. Monumenta Musica Europa II/2, Turnhout: Brepols 2005. Historisk indledning, s. XXXI-XXXIII
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret (Fontejo, Giovanni)
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 154
Siegfried Schmalzriedt: Heinrich Schütz und andere zeitgenössische Musik in der Lehre Giovanni Gabrielis. Tübinger Beiträge zur Musikwissenschaft 1. Stuttgart 1972, se registret
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 10, s. 432-33
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 17, p. 897
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 2: 1066, 5: 710

Diskografi i udvalg

Midtsjællands Madrigalensemble i Klostermarkskirken nov. '98 Midtsjællands Madrigalensemble (Ringsted) 1 cd, 1998
Music from the time of Christian IV: madrigals from the South to the North. The Consort of Musicke, ledet af Anthony Rooley. BIS CD 392, 1988
O quam dulcis: Choral music from the time of Christian IV. Lille Muko dirigeret af Jesper Grove Jørgensen. Point PCD 5091, 1989
Tage alter Musik in Herne 1990. Scandinavia sonans. Musik aus Nordeuropa vom Mittelalter bis zur Klassik. WDR TAMH90, 1990

Samtidige nodetryk

Il primo libro de madrigali. Venezia 1606. RISM serie A/I N 687.

Senere nodeudgivelser i udvalg

Jens Peter Jacobsen: "T'amo mia vita by Claudio Monteverdi, Hans Nielsen, and Mogens Pedersøn", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 289-97
Ole Kongsted:"Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 88ff
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret (Fontejo, Giovanni)
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 154
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 10, s. 432-33
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 17, p. 897
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 2: 1066, 5: 710