Johan Lorentz d.y. 1610-89

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Johan Lorentz d.y. var søn af Christian IV's orgelbygger Johan Lorentz d.æ., og han virkede hele sit liv som organist ved forskellige københavnske kirker. Fra 1629 til ca. 1631 var han ansat ved Frue Kirke i København og drog herefter på videreuddannelse i Tyskland og Italien. Fra 1633 finder vi ham igen ved det danske hof.

Johan Lorentz havde fast ansættelse som organist ved Skt. Nikolaj Kirke, en af byens mest eftertragtede poster. Her blev han kendt viden om for sine koncerter, hvor byens borgerskab tre gange om ugen blev underholdt med salmer, orgelpræludier og visemelodier. Sideløbende vikarierede han ved Christianshavns Kirke og Holmens Kirke. Han og hans familie omkom i 1689 ved branden i Sophie Amalienborgs operahus.

Johan Lorentz d.y. kendes i dag mest som komponist af små dansesatser og præludier for cembalo eller orgel, men vi har også en række folkevisemelodier, som er bevaret efter hans nedskrift.

Bibliografi i udvalg

Niels Friis: "Nikolaj Kirkes orgler, organister og klokkespillere", Historiske Meddelelser om København, 4. rk. 2. bind. København 1949-52, s. 417-81, især s. 420, 426-38
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof : et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 120f
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 168ff
Bo Lundgren:"Nikolajorganisten Johan Lorentz i Köpenhamn.", Svenskt tidskrift för Musikforskning 43, 1961, s. 249-263
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 309-10
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 9, s. 117-18
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 15, p. 182-83
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 5: 1515

Diskografi i udvalg

Dansk orgelmusik i 400 år. En antologi over dansk orgelmusik Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel Classico CLASSCD 528-30, 2005
Es ist das Heil uns kommen her. Nordtysk orgelmusik fra 1600-tallet. Finn Evald, orgel Pheasant PHRCD 2002-2, 2002
North German organ music Gustav Leonhardt, orgel. Sony Classical SK 53371, 1993
Organ landscape Schleswig/Sønderjylland Wolfgang Baumgratz.orgel. MDG 3190913-2, 1999
The historic organ: the Compenius organ at Frederiksborg Castle. Music from the 17th century Per Kynne Frandsen, orgel. Dacapo : Marco Polo 8.224057, 1996.
Toner fra Holmens Kirke. Jakob Lorentzen, orgel. Helikon HCD 1038-39, 1999

Senere nodeudgivelser i udvalg

Johan Lorentz: Klavierwerke. Udg. af Bo Lundgren. (Lund 1975) (forordet dateret 1960)