William Brade (1560-1630)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Den engelske gambespiller William Brade møder vi ved flere lejligheder i Christian IV's tjeneste, første gang i 1594-96. Han kom igen i 1599-1606, hvor han virkede sammen med John Dowland. Efter 1606 rejste han rundt mellem forskellige hoffer i Tyskland og vendte i 1620 tilbage til København. Her blev han til 1622.

William Brade bidrog til den danske hofmusik som både udøvende musiker og som komponist. Han sikrede consort-musikkens dyrkelse ved hoffet og skrev også et utal af dansemelodier for netop denne besætning. I perioden mellem 1607 og 1621 udgav han samlinger med egne værker og bidrog til forskellige antologier især med pavanner, galliarder, couranter og allemander.

Bibliografi i udvalg

Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122f, 140 (nr. 493)
S.A.E. Hagen: "Bemærkninger og Tilføjelser til Dr. Angul Hammerichs Skrift: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof", Historisk Tidsskrift 6.rk. 4.bd., København 1893, s. 420-44, især s. 428f
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 68ff
Ole Kongsted:"Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 54f
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 149
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 2, s. 413-14
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 2: 131, 214, 1030, 1066
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 4, s. 174-75
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil. Kassel-Stuttgart 1999-. Bd. 2: 619-20

Diskografi i udvalg

En følsom rejse. Ingolf Olsen, lut. Point PCD 5068, 1988
The King of Denmark's delight Consortium Hafniense. DACO CD 307, 1988
La guitare royale. Ingolf Olsen plays royal Danish guitar music. Ingolf Olsen, guitar. Universal 986656-6, 2004
Music at Hamlet's castle. Consortium Hafniense. DACO CD 344, 1994
Music from the time of Christian IV: instrumental ensemble and lute solo Jakob Lindberg, lut, The Dowland Consort, Royal Danish Brass. BIS CD 390, 1988
Rosenborg Trio. The Rosenborg Trio. Rondo RCD 8347, 1995
Royal music from the courts of Kings Frederik II & Christian IV. Royal Danish Brass. Bourresque Ensemble. Dacapo DCCD 9020, 1990

Samtidige nodetryk

Newe ausserlesene Paduanen, Galliarden. Hamburg 1609. RISM serie A/I B4206
Newe ausserlesene Paduanen und Galliarden. Hamburg 1614. RISM serie A/I B 4207
Newe ausserlesene liebliche Branden. Hamburg 1617. RISM serie A/I B 4208
Newe lustige Volten, Couranten. Berlin 1621. RISM serie A/I B 4209

Enkelte satser i:

Newe ausserlesene Paduanen und Galliarden. Hamburg 1607. RISM serie BI/I 1607-28
Ander Theil, ausserlesener lieblicher Paduanen. Hamburg 1609. RISM serie BI/I 1609-30

Senere nodeudgivelser i udvalg

Bernhard Engelke: Musik und Musiker am Gottorfer Hofe I. Breslau 1930. (Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft; nr. 15,1. Schriften der Baltischen kommission zu Kiel, Bd. XII,1)
Instrumental ensemblemusik. Udg. af John Bergsagel. Musik i Danmark på Christian IV's tid II. København 1988
Renaissance music from the court of king Christian IV. Arrangeret for 2 trompeter, 3 basuner og slagtøj af Mogens Andresen. København 1982

Søg yderligere udenlandske udgaver på www.bibliotek.dk