Hans Brachrogge (d. c. 1638)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Hans Brachrogges karriere ved Christian IV's hof strakte sig over mere end 30 år. Som ung studerede han 1602-04 i Venedig hos Giovanni Gabrieli og blev herefter lærling hos Melchior Borchgrevinck.

I 1611 blev han fastansat som sanger ved kantoriet. Få måneder efter brød Kalmarkrigen ud, og han blev sendt til England for at studere ved James I's hof i London. Efter hjemkomsten i 1614 forblev Brachrogge fast tilknyttet hoffet indtil 1635. Eneste afbrydelse var et halvt års studieorlov i Venedig i 1619.

Hans Brachrogges eneste kendte værk er en samling med trestemmige madrigaler, "Madrigaletti a III voci", som han fik udgivet i København kort efter hjemkomsten fra Venedig.

Bibliografi i udvalg

Denis Arnold:"Gli allievi di Giovanni Gabrieli", Nuova Rivista Musicale Italiana vol. 5, nr. 6. Novembre/dicembre 1971, s. 943-72, især s. 947
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122, 140 (nr. 499)
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof. Et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 59f, 92f
Ole Kongsted:"Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 41, 43, 47
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 160
Siegfried Schmalzriedt: Heinrich Schütz und andere zeitgenössische Musik in der Lehre Giovanni Gabrielis. Tübinger Beiträge zur Musikwissenschaft 1. Stuttgart 1972, se registret
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 2, s. 412
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 4, p. 172-73
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-1999. Bd. 2: 1066
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil. Kassel-Stuttgart 1999-. Bd. 2: 617

Diskografi i udvalg

Music from the time of Christian IV: madrigals from the South to the North. The Consort of Musicke, ledet af Anthony Rooley. BIS CD 392, 1988
Midtsjællands Madrigalensemble i Klostermarkskirken nov. '98. Midtsjællands Madrigalensemble (Ringsted) 1 cd, 1998

Samtidige nodetryk

Madrigaletti a III voci, libro primo . København 1619. RISM serie A/I B 4205 og serie B/I 1619-13

Senere nodeudgivelser i udvalg

Dania Sonans II: Madrigaler fra Christian IV's tid. Udg. af Jens Peter Jacobsen. Egtved 1966. (Kilder til Musikkens Historie i Danmark, udg. af Dansk Selskab for Musikforskning).
Korsang i Danmark 1. Fra middelalder til midten af det 20. århundrede, hefte 1: Middelalder - renaissance - barok, København 1983