Melchior Borchgrevinck (c. 1570-1632)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Den nederlandske komponist Melchior Borchgrevinck var en af hovedskikkelserne i Christian IV's hofmusik. I 1587 kom han til Danmark og begyndte en uddannelse ved hoffet og blev snart fastansat, fra 1596 med titel af organist. Hurtigt opnåede han betroede poster; bl.a. var han i 1599-1600 leder for de første danske musikere, der rejste til Venedig for at studere.

I 1603 figurerede han blandt de øverste instrumentister og virkede sandsynligvis som uformel vicekapelmester, indtil han i 1618 blev udnævnt til kapelmester. Borchgrevinck blev afskediget herfra i 1627 og trak sig da tilbage til sit kannikedømme i Roskilde. Han fik kapelmesterposten tilbage i 1631 og beholdt den til sin død.

Melchior Borchgrevincks bidrag til hofmusikken ligger hovedsagelig på vokalmusikkens område. Hans to-binds antologi af fortrinsvis italienske madrigaler, Giardino novo indeholder værker, som han indsamlede under Italiensrejsen. Samlingen blev udgivet i København i 1605/06. Her finder vi også to af Borchgrevincks egne madrigaler, hvoraf den ene gav ham inspiration til den messe, han senere komponerede, "Missa amorosi Baci". Endelig udgav Borckgrevinck en samling på 9 Davidssalmer for fire stemmer, København 1607, som ikke er bevaret.

Melchior Borchgrevinck skrev desuden dansemusik, som vi har overleveret med to femstemmige pavanner og galliarder for consort-ensemble.

Bibliografi i udvalg

Denis Arnold:"Gli allievi di Giovanni Gabrieli", Nuova Rivista Musicale Italiana vol. 5, nr. 6. Novembre/dicembre 1971, s. 943-72, især s. 947-53, 970
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122, 139 (nr. 486)
Mogens Friis: Brikker til musikkens historie i Århus indtil ca. 1800. Århus 2005, s. 46-47 (også om Brochgrevincks søn)
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 94ff
Ole Kongsted: "Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433, 440, 456
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 37, 86ff
Susan G. Lewis: "Danish Diplomacy and the Dedication of 'Giardino Novo' II (1606) to King James I", Dansk årbog for Musikforskning 28 (2000), s. 9-18
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 150ff (+ 144, 181, 202)
Siegfried Schmalzriedt: Heinrich Schütz und andere zeitgenössische Musik in der Lehre Giovanni Gabrielis. Tübinger Beiträge zur Musikwissenschaft 1. Stuttgart 1972, se registret
Eva Tønnesen: "Melchior Borchgrevinck kannik i Roskilde og kgl. hofkomponist", Jul i Roskilde 61 (1987), s. 49-52
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 2, s. 362
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 3, s. 888
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-1999. Bd. 2: 1066; 5:710, 1560; 8: 1727
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil. Kassel-Stuttgart 1999-. Bd. 2: 390-91

Diskografi i udvalg

Ophav: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen
Music from the time of Christian IV: madrigals from the South to the North. The Consort of Musicke, ledet af Anthony Rooley. BIS CD 392, 1988
Music from the time of Christian IV: instrumental ensemble and lute solo. Jakob Lindberg, lut, The Dowland Consort, Royal Danish Brass. BIS CD 390, 1988
O quam dulcis: Choral music from the time of Christian IV. Lille Muko dirigeret af Jesper Grove Jørgensen. Point PCD 5091, 1989
Tage alter Musik in Herne 1990. Scandinavia sonans. Musik aus Nordeuropa vom Mittelalter bis zur Klassik. WDR TAMH90, 1990

Samtidige nodetryk

Ophav: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen
Giardino Novo, I. København 1605. RISM serie BI/I 1605-7
Giardino Novo, II. København 1605. RISM serie BI/I 1606-5
Ausserlesener Paduanen und Galliarden... Hamburg 1607. RISM serie BI/I 1607-28
Ander Theil, ausserlesener *lieblicher* Paduanen.... Hamburg 1609. RISM serie BI/I 1609-30

Nodemanuskripter

Missa amorosi Baci (Syddansk Universitetsbibliotek, Odense)