Vincentius Bertholusius (ca. 1550-1608)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Den italienske komponist Vincent Bertholusius kom sandsynligvis fra Murano, hvor han var født omkring 1550. Hans livsforløb indtil 1594/1595 er ukendt, men på dette tidspunkt fik han en stilling som organist ved hoffet i Krakow hos kong Sigismund III af Polen og Sverige.

I 1607 blev han lokket til det danske hof med udsigt til den højeste løn (1000 rigsdaler), der nogensinde er blevet givet til en af Christian IV's musikere. Her tjente han i 1½ år.

Han døde i 1608, formentlig som et af de mange ofre for pesten, som hærgede København dét efterår. Vi kender kun nogle få kompositioner af ham inden for vokalgenrerne madrigal og motet. Hans første publicerede værker var madrigaler, men hans hovedindsats som komponist var på kirkemusikkens område. Bertholusius' motetter udkom i større antal, mest som bidrag til forskellige antologier, dog indeholder Sacrarum cantionum (Venedig 1601) udelukkende egne værker.

Bibliografi i udvalg

Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 121, 122, 138 (nr. 482)
S.A.E. Hagen: "Bemærkninger og Tilføjelser til Dr. Angul Hammerichs Skrift: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof", Historisk Tidsskrift 6.rk. 4.bd., København 1893, s. 420-44, især s. 426
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 39ff
Ole Kongsted:"Den verdslige Rex Splendens", Christian IVs verden, red. af Svend Ellehøj. København 1988, s. 433
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 38, 103
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 168
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, London 2001, vol. 3, p. 463-64
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-1999. Bd. 7: 1642f; 9:1897

Diskografi i udvalg

Kronborg motets. Capella Hafniensis. Kontrapunkt 32106, 1992
Music from the time of Christian IV: church music at court and in town. Hilliard-Ensemblet, ledet af Paul Hillier. BIS CD 389, 1988

Samtidige nodetryk

Sacrarum cantionum. Venezia 1601. RISM serie A/I B 2167

Enkelte satser i:

Il primo fiore della ghirlanda. Venezia 1577. RISM serie B/I 1577-7
Musica de diversi auttori. Venezia 1584. RISM serie B/I 1584-4
Madrigali de diversi a quattro voci. Venezia 1598. RISM serie B/I 1598-9
Promptuarii musici ..Abraham Schadaeus. Strasbourg 1611. RISM serie B/I 1611-1

Senere nodeudgivelser i udvalg

Liber Cantionum Udg. af Ole Kongsted. Engstrøm & Sødrings Korbibliotek 1. København 1993.
Motetter af G. Trehou, J. Tollius og V. Bertholusius. Udg. af Ole Kongsted. Musik i Danmark på Christian IV's tid V. København 1988
Sacrarum Cantionum. Udg. af Ole Kongsted. Capella Hafniensis Eidtions, Series A: Monumenta Musica Regionis Balticae, Voc., vol. 6. København 2005