Tårnblæsning

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Tårnblæserne skulle markere tidens gang og kirkens mærkedage samt blæse ved større begivenheder som henrettelser eller brand.

Kongens tårnblæsere blæste også til bords og underholdt ved taflet. De fleste steder har musikken nok bestået af korte signaler eller fanfarer, men fra nogle kirker kunne man også høre koraler, og enkelte steder mere kunstneriske sonater. Der blev spillet både fra kirketårnene og fra enkelte slotstårne, f.eks. på Kronborg og Københavns Slot på Christian IV's tid. På de kongelige slotte spillede en udvalgt gruppe fra trompeterkorpset.

Nogle gange spillede tårnblæseren hver time natten igennem, men ellers begyndte de ved dagens frembrud. De gentog blæsningen flere gange om dagen, indtil der tidligt på aftenen blev blæst godnat. De benyttede instrumenter var som oftest trompet eller zink og basun, og tårnblæserne deltog også som medlemmer af trompeterkorpset i ensemblespil for messingblæseinstrumenter. Funktionen som tårnblæser og trompeter i hær eller flåde var ofte koblet til stadsmusikanten, og den aftog efter midten af 1600-tallet.

Bibliografi i udvalg

Niels Friis: Det danske Hoftrompeterkorps. En historisk Undersøgelse. København 1947, s. 22-24, 58
Niels Friis: "Vor Frue Kirkes Orgler, Organister, Taarnblæsere og Klokkespillere", Historiske Meddelelser om København 3.rk 6.bd, 1944-46, s. 517-69, især til s. 540
Angul Hammerich: Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700, København 1921, s. 184-85
Ole Kongsted: "e turri tibiis canere - Træk af tårnblæsningens historie", Festskrift Johannes Simons 1974, s. 155-79
Jens Henrik Koudal: For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800. København 2000, se sagregistret
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 139-41
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 281-84
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-99. Bd. 9: 1082-86

Se også: trompeterkorpset, trompetmusik