Stadsmusikanter

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

I første halvdel af 1600-tallet havde ca. 12 købstæder i Danmark ansatte stads-musikanter, eller som de benævntes dengang "stadsinstrumentister".

De danske købstæder var velstående med en række indflydelsesrige borgere, der kunne bruge musikken til mange praktiske formål. Det var således stadsmusikantens opgave at spille til fester som barsel, bryllupper og begravelser, men musikerne fungerede også som tårnblæsere, hos borgervæbningen, til kirkemusik, til musikundervisning og til kundgørelse af meddelelser.

Til gengæld havde stadsmusikanten eneret på musikudøvelse, og han havde som oftest flere svende og lærlinge, således at han kunne danne et mindre ensemble. En stadsmusikant var godt uddannet og skulle gerne kunne spille flere instrumenter. En typisk instrumentbestand i begyndelsen af 1600-tallet kunne bestå af violin eller gambe, trompet, zink, basun, fløjte (pibe) og tromme.

Bibliografi i udvalg

Aage Fasmer Blomverg og Otto Andrup: "Fester hos Adelen", Danmark i Fest og Glæde I, red. af Jul. Clausen og Torben Krogh, København 1935, s. 117-192, udvalgte sider
Jens Henrik Koudal: For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800. København 2000
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 141-42
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 284-86
Jens Henrik Koudal: "Stadsmusikanter i Danmark", Lisbet Torp (red.): Stadsmusikanter i Danmark. Katalog fra udstilling på Musikhistorisk Museum, København 1999, s. 5-18
Ture Bergstrøm: "Stadsmusikaternes instrumenter ca. 1600-1820", Lisbet Torp (red.): Stadsmusikanter i Danmark. Katalog fra udstilling på Musikhistorisk Museum, København 1999, s. 19-29
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-99. Bd. 8: 1719-32