København og provinsen

Musik ved Christian IVs hof

I provinsen samlede det organiserede musikliv sig blandt andet omkring købstædernes latinskoler og kirker.

Latinskolerne underviste eleverne i musik. Det skete i et samarbejde med kirkerne, der havde brug for drenge til at lede sangen ved gudstjenesten.

Der fandtes latinskoler i alle købstæder, og I nogle byer fandtes ligeledes en professionel stadsmusikant. Stadsmusikanten havde eneret på at levere musik til specielle lejligheder - f.eks. til bryllupper og begravelser i byen.