Musik ved Christian IVs hof

Musik ved Christian IVs hof

Musikken blomstrede ved Christian IVs hof og det lille musikkapel som kongen arvede fra Frederik II blev både udbygget og forbedret.

stik Drivkraften bag dette var både kongens personlig engagement såvel som den prestige som en højt kvalificeret musikerstab tilførte hoffet.

På disse sider kan du læse mere om musikken ved Christian IVs hof og om de mange fremragende komponister - danske såvel som udenlandske - der kastede glans over musiklivet omkring Christian IV.

Du kan også læse om de forskellige genrer og instrumenttyper som blev dyrket ved kongens hof.

Siderne er udarbejdet af Anne Ørbæk Jensen og Anne-Marie Christiansen