Den teaterløse tid

christian6_620x150

Christian 6 overtog kongemagten i 1730 fra sin far Frederik den 4. Den nye konge var meget religiøs, og var ligesom sin far præget at tidens pietistiske bevægelse.

Sammen år udgik sabbatforordningen, som gjorde søndagens kirkegang tvungen. Også offentlige forlystelser, herunder teaterforestillinger, blev forbudt.

Manglen på teateropføresler betød, at indbyggerne i København så sig om efter andre underholdningstilbud. Det førte til en udvikling af et omfattende koncertliv. Bag koncerterne stod en række nystiftede musikalske selskaber, der efter udenlandsk model arrangerede koncerter, hvortil offentligheden mod betaling kunne få adgang. 

Den teaterløse tid varede indtil Christian den 6.s død i august 1746. Men herefter gik det hurtigt og i årene efter kongens død, begyndte nye teatre at skyde op i København.