1700-tallets danske musikliv

index_620x150

1700-tallet er en periode hvor mennesker og tanker fra udlandet former det danske musikliv. Fra Italien og Tyskland rejser musikere og komponister til Danmark for at prøve lykken i rigets hovedstad.

Med sig bringer de nye musikalske impulser og moderne ideer om musikkens plads i samfundet: Operaen og syngespillet vinder indpas i Danmark, og mod slutningen af århundredet komponeres de første dansksprogede syngespil. I kirken og i skolen styrkes sangen som følge af oplysningstidens ideer om almen dannelse. Og i Københavns talrige klubber hævder det fremvoksende borgerskab sig gennem satiriske sange og lystige viser.