H.C. Lumbye - Værkfortegnelse

af seniorforsker, dr.phil. Knud Arne Jürgensen

Det Kongelige Bibliotek præsenterer en web-værkfortegnelse og kildekatalog over H.C. Lumbyes kompositioner.

Fortegnelsen repræsenterer den hidtil mest udtømmende og omfattende værkkatalog til Lumbyes oeuvre

Den registrerer 655 hovedtitler, hvoraf adskillige værker består af dansesuiter, der er sammensat af flere dansekompositioner og dermed også kan opføres som selvstændige numre. Det samlede antal registrerede Lumbye-kompositioner når derved op på pænt over 700 titler. 

Det Kongelige Biblioteks råder i dag over den suverænt største og mest udtømmende samling af originalmanuskripter, tryk og opførelsesmaterialer i verden til H.C. Lumbyes værker. Den omfatter 225 Lumbye-autografpartiturer og næsten 300 partiturer i afskrift. Dertil kommer knap 500 orkester-stemmesæt og mere end 400 trykte klaverversioner for både 2- og 4-hændigt klaver.

Udenfor Det Kongelige Bibliotek findes bevaret godt hundrede Lumbye-partiturer i såvel autograf som i afskrift på hhv. Musikhistorisk Museum, Tivolimuseet, Københavns Bymuseum og i en række privatsamlinger. Dette materiale suppleres af godt 400 symfoniorkester-stemmesæt i Tivolis Musikarkiv, over 250 harmoniorkester-stemmesæt i Livgardens Musikarkiv samt talrige symfoniorkester-stemmesæt i Danmarks Radios Musikarkiv og i landsdelsorkestrenes musikarkiver.

Endelig findes adskillige samtidige udenlandske trykte klaverversioner (for både 2- og 4-hændigt klaver), orkesterpartiturer og orkesterstemmer samt enkelte opførelsesmaterialer i afskrift i en række udenlandske biblioteker, her først og fremmest i Statens Musiksamlinger (Stockholm), Universitetsbiblioteket (Oslo), Bibliothèque Nationale i (Paris), British Library (London), Staatsbibliothek (Berlin) og Österreischische Nationalbibliothek (Wien).