Emil Boesen (1812-81)

Forfatterskabets Første Fase

Kierkegaards eneste fortrolige, hans "fuldtroe Ven", som han kendte siden drengeårene. Da Kierkegaard først i 1840'erne opholdt sig i Berlin, sendte han Boesen breve om sit brud med Regine og om den berusende tilblivelse af værker som Enten - Eller og Gjentagelsen. Selv forsøgte Boesen sig med værket En religiøs Livsudvikling i Breve fra Cornelis, udgivne af Z, der røber hans følsomme og poetiske gemyt, men også afslører den litterære gæld til Kierkegaard. Da han 1849 blev præst i Horsens, mindskedes kontakten med Kierkegaard - dog ikke mere end at han trofast besøgte ham, da han lå for døden på Frederiks Hospital og nedskrev
deres sidste samtaler. 

 Emil Boesen