Håndskrifter fra Søren Kierkegaard Arkivet på Det Kongelige Bibliotek

De udvalgte manuskripter befinder sig til daglig i Det kongelige Biblioteks 'Søren Kierkegaard Arkiv'. Ingen uden for bibliotektet og kun yderst få indenfor har adgang til den samlede manuskriptmængde, men den vilje til vedholdenhed, man skimter bag papirbjerget, når det stykkevis og delt bliver bragt op på læsesalen, virker næsten naturstridig. "Kun naar jeg producerer befinder jeg mig vel. Da glemmer jeg alle Livets Ubehageligheder, alle Lidelser, da er jeg hos min Tanke og lykkelig," skrev Kierkegaard engang i 1847, og tager man det produceredes omfang i betragtning, kan man fristes til at mistænke Kierkegaard, der ellers ofte betegnes som den store melankoliker, for i alt væsentligt at have befundet sig så vel, at tilstanden ligefrem kunne ligne lykke.

De nærværende eksempler på forarbejder og trykmanuskripter er udvalgt, så de kan reflektere Kierkegaards eget synspunkt på sit forfatterskab. I den første del er der manuskripter til fx 'Diapsalmata' og 'Forførerens Dagbog' fra Enten – Eller; 'In vino veritas' og 'Skyldig? – Ikke-Skyldig?' fra Stadier paa Livets Vei; forordet, dateret 5. maj 1843, til To opbyggelige Taler; Begrebet Angest og Philosophiske Smuler. Midtvejs (Del 2) cirkler Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift omkring et centrum, forfatterskabets vendepunkt.

I Del 3 er udvalgt manuskripter til fx Kjerlighedens Gjerninger, Sygdommen til Døden, 'Har et Menneske Lov til at lade sig ihjelslaae for Sandheden?' fra Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger, 'Ultimatum' fra anden del af Enten – Eller, Indøvelse i Christendom, To Taler ved Altergangen om Fredagen, Guds Uforanderlighed samt Øieblikket. Ind imellem disse manuskripter fra forfatterskabet er anbragt en række blade, ark, notesbøger og journaler fra de efterladte papirer, afspejlende Kierkegaards løbende diskussion med sig selv om sine skrifter.

Fra Joakim Garffs essay  "Den Hemmelige Note".

 

Denne webudstilling er baseret på  "Kierkegaard. Den hemmelige Note", en udstillingen i Rundetaarn, København, den 6. maj - 9. juni 1996, arrangeret af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Niels Jørgen Cappelørn og Søren Kierkegaard Selskabet ved Joakim Garff.