Karen Blixen: Tidlige arbejder ("Familien de Cats" og "Sandhedens Hævn")

I registraturen over Karen Blixens arkiv fremgår det, at hendes 'tidlige arbejder', dvs. fra tiden før opholdet i Afrika, udgør en meget stor del af det samlede arkiv. Frank Egholm Andersen skriver i sin bog Karen Blixen som ung: "Karen Blixens ungdomsværker ville fylde mange hundrede sider, hvis de alle blev trykt. (...) Hun har brugt en stor del af sin ungdom med at forberede eller skrive på det ene stort anlagte digterværk efter det andet."
Digte, skuespil og ikke mindst fortællinger var resultatet af disse skriveøvelser, og hvoraf nogle få rent faktisk blev offentliggjort (under pesudonymet Osceola). Allerede i 1907 havde hun haft sin officielle debut med fortællingerne "Pløjeren" og "Eneboerne", der kom i Gads Danske Magasin, og to år efter blev "Familien de Cats" trykt i Tilskueren.
Manuskriptet til sidstnævnte, der var tænkt som del af en samling "Sandsynlige Historier", er et godt eksempel på de mange indfald og senere gennemskrivninger, der generelt var karakteristisk for Karen Blixens måde at arbejde på.

"Familien de Cats"

Hæfte 1. 18 x 21,5 cm.

Hæfte 2. 18,5 x 22,5 cm.

Hæfte 3. 18,5 x 22,5 cm.

Hæfte 4. 18,5 x 22 cm.

Renskrift. 21,5 x 28,5 cm. (s. 13-14 og 21 mangler som manuskript)

Signatur: Karen Blixens arkiv IV. A. 3. 11.

 

"Sandhedens Hævn"

"Sandhedens Hævn. Marionetkomedie i Een Akt" blev skrevet i 1904, omarbejdet i 1915, revideret og trykt første gang i Tilskueren, maj 1926. I Karen Blixens arkiv findes en række forarbejder og udkast samt maskinskrevne trykmanuskripter m.m. Det håndskrevne manuskript med de første 16 scener, der hermed udgives, er formentlig den endelige version før publiceringen i 1926.

Signatur: Karen Blixens arkiv IV. A. 2. b. 4. (20,5 x 27 cm).