Karen Blixens arkiv

Karen Blixen fødtes på Rungstedlund 17. april 1885 og hun døde samme sted 7. september 1962, 77 år gammel. Her skrev hun sine syv bøger. Det arkiv som rummer et så righoldigt og forskelligartet materiale til belysning af et forfatterskab af international betydning er også samlet og forblev samlet på dette sted, indtil det i 1979 blev overført til Det Kongelige Bibliotek.

Karen Blixen arkivet er enestående ved at repræsentere alle genrer:
1. manuskripter, maskinskrevne eller håndskrevne på både dansk og engelsk.
2. ungdommens skitsebøger med udkast til fortællinger ledsaget af tegninger som for eksempel typer fra den franske revolution.
3. taler holdt i radioen, trykt i avisen eller privat.
4. breve både til og fra Karen Blixen, heraf især en fyldig korrespondance med familien i løbet af årene i Afrika. Hendes korrespondance efter hjemkomsten med familien, forfattere, forlæggere og venner vidner om en stor og interessant berøringsflade.
5. gæstebøger, dagbogsnotater, som for eksempel fra fire måneders ophold i Paris i ungdommen i 1910.
6. regnskaber fra driften af kaffefarmen i Afrika.
7. pas og andre personlige papirer.
8. tegninger fra tiden i forberedelsesklassen på Kunstakademiet i København.
9. papirer fra og vedr. medlemmer af Karen Blixens familie.

Se detaljeret registrant over arkivet her.

Arkivet giver mulighed for et indblik i både liv og værk, samt i de enkelte værkers tilblivelseshistorie. Karen Blixen er en af de meget få forfattere, der skriver med samme litterære kvalitet på to sprog og for eksempel findes hendes eget tosprogede manuskript til Out of Africa.

Karen Blixen skabte mod slutningen af sit liv en fond, Rungstedlundfonden, til hvilken hun skænkede sit hus, sin meget store park og rettighederne til forfatterskabet. Takket være velvillig tilladelse fra Rungstedlundfonden er der nu skabt mulighed for fremover at publicere udvalgte dele af arkivet på nettet.