De digitale samlinger

Neutralitetsvagt. Tyske krigsskibe trækker forbi Skovshoved, 1914. Fotograf: Holger Damgaard
Neutralitetsvagt. Tyske krigsskibe trækker forbi Skovshoved, 1914. Fotograf: Holger Damgaard

Find materialer

smaatrykBøger

smaatrykSmåtryk

smaatrykBilleder

Ksmaatrykort

Om samlingerne
Det Kongelige Bibliotek har en enestående samling af materiale fra Første Verdenskrig. Det skyldes, at krigen blev betragtet som en begivenhed af særlig karakter og stor rækkevidde, og derfor blev det indkomne materiale om krigen samlet for sig.

Da krigen brød ud i 1914 var det ellers opfattelsen, at krigen ville blive kort, og at soldaterne ville være hjemme inden jul. Det holdt som bekendt ikke og krigen stivnede i en stillingskrig.

Denne udvikling tog Det Kongelige Bibliotek til efterretning i 1915, hvor biblioteket skriver i årsberetningen, at verdenskrigen har udviklet sig til en så speciel begivenhed, at litteraturen emnemæssigt må holdes samlet.

I anledning af 100-året for krigens begyndelse digitaliserede Det Kongelige Bibliotek i 2014 de fotografier, bøger, småtryk, kort, billeder etc. som blev samlet ind i løbet af krigen. Digitaliseringen var en del af et fælleseuropæisk projekt: Europeana.

Samlingerne er tilgængelige både via "Europeana 1914-1918"  og Det Kongelige Biblioteks hjemmeside.