P. Munch (1870-1948), Forsvarsministeren

P. Munch er landets forsvarsminister. Han tror på at det bedste forsvar for Danmark er ikke at være en trussel mod de krigsførende lande

For forsvarsministeren P. Munch er krigen en lang linedans. Før krigen har han som radikal kæmpet for afrustning. Han er Det Radikale Venstres chefideolog, og det er en af hans kernetanker, at Danmark ikke er i stand til at forsvare sig selv, og at ingen af stormagterne vil være interesserede i at gå ind i en krig for Danmarks skyld. Det gælder derfor om, at landet ikke må fremstå som en trussel for sine naboer eller at deltage i alliancer, der kan få landet rodet ind i en europæisk krig.

Ved Første Verdenskrigs begyndelse indkalder P. Munch alligevel hele ungdomsårgange til sikringsstyrken. Næsten 60.000 mand kommer i trøjen, det er en af de største mobiliseringer i dansk historie. De mange soldater skal vise udlandet og forsvarsivrige danskere, at Danmark er parat til at forsvare sig. Kunsten, for Munch og resten af regeringen, er samtidige at signalere, at sikringsstyrken heller ikke er en trussel mod nogen. I kulissen kæmper han med højrefløjen og officererne om at få lov at sende nogle af soldaterne hjem.

På hjemmefronten giver revolutionsfrygten uro i efteråret 1918. Den russiske revolution, de tyske opstande og social ulighed får de danske arbejdere til at gå på gaden. Det fører flere gange i løbet af 1918 til sammenstød med politiet. Krakilske medlemmer af officerskorpset ønsker at sætte hæren ind mod demonstranterne.

P. Munch bryder sig ikke specielt om de oprørske arbejdere, men ender alligevel med at mane til besindighed hos officererne. Han frygter at puste til ilden ved at slå opstanden ned med vold. Desuden er han og officererne usikre på soldaternes loyalitet. De fleste kommer fra arbejderklassen. I november 1918 sørger Munch for, at riflernes bundstykker bliver fjernet, så soldaterne ikke kan vende deres våben mod officererne. De revolutionære tilstande ude i Europa breder sig dog aldrig til landet. I slutningen af 1918 kan Munch og den radikale regering fejre, at de har bragt Danmark sikkert igennem krigen.