De første kommunistiske løbesedler. Danske Toner. Dansk Daad 1-5

Illegale tryk

8.1 De første kommunistiske løbesedler

Løbeseddel: Aabent Brev til regeringen

Løbesedel: 107 Mand i Koncentrationslejr!
 

Illegal bog: Danske Toner
 

Illegal bog: Begyndelsen af Aksel Larsens tale i Danske Toner
 

Sammen med de første flyveblade og løbesedler, som DKP udsendte i sommeren 1941 som reaktion mod interneringen og den efterfølgende kommunistlov, der forbød partiet, udsendte DKP også den første illegale bog eller pjece: "Danske Toner". Det harmløse omslag dækkede over "Talen, som burde været holdt i Folketinget 20. August 1941" - talen, som Aksel Larsen som eftersøgt ikke havde mulighed for at holde i folketinget den dag det - uden større postyr i befolkningen - vedtog den grundlovsstidige kommunistlov.

Henvendelse fra Det kongelige Bibliotek

En henvendelse fra Det kongelige Bibliotek til Københavns Politi resulterede i, som det indklæbede brev viser, at biblioteket allerede i efteråret 1941 erhvervede et eksemplar af den forbudte pjece "til Henlæggelse".


8.2 Fem illegale bøger: Dansk Daad 1-5

Dansk Daad 1-2

Dansk Daad 3-4

Dansk Daad 5

De fem små hefter i serien "Dansk Daad", som Land og Folks Forlag udsendte i efteråret 1943, kom i et oplag på 60000 hver og kostede 50 øre stykket. Der var tale om uforfalsket, kulørt og direkte modstandspropaganda, og hefterne var skrevet af trænede skribenter, som vi i dag kender navnene på. Nr. 1 og 5 er skrevet af Børge Houmann, nr. 2 og 3 af Hans Kirk. Kun i nr. 4, der er skrevet af Paul la Cour, mærker man svagt en digter, og at genren ikke er uproblematisk for en sådan.


8.3 To løbesedler fra januar 1942:

Nu stjæler de Smørret fra vores Bord

Attentatet mod Sociallovgivningen skal forhindres!

Mens en af omkostningerne ved det nationale samarbejde i regeringen var sociale forringelser, var den sociale kamp og kampen mod besættelsesmagten ét og det samme for kommunisterne.