Dansk Vestindien

Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket digitaliserede i 2016 mere end 200.000 sider fra bibliotekernes samlinger med relation til det tidligere Dansk Vestindien. Det drejer sig om trykte bøger og småtryk, men også noder, håndskrifter, personarkiver, kort, fotografier og tegninger. De digitale materialer offentliggøres i forbindelse med 100-året for Danmarks salg af de vestindiske øer til USA og kan tilgås samlet efterhånden, som de bliver tilgængelige.

De belyser en vigtig historie om Danmarks fortid som kolonimagt og supplerer det kildemateriale til den politiske og administrationsmæssige historie, der allerede er digitaliseret af Rigsarkivet. Med Det Kgl. Biblioteks kildemateriale får man belyst personlige forhold og får en større forståelse af hverdagen i kolonierne.

Formålet med digitaliseringen er således at bidrage til at gøre den mangefacetterede kulturarv tilgængelig for alle, der har lyst til at dykke ned i fortiden og bruge den i deres egne fortællinger.