Småtrykssamlingen

Hvad kostede en cognac til kaffen på Hotel d'Angleterre i 1908?

Hvor mange elever var der i fjerde klasse på Thisted Realskole i 1859?

Hvad var det, man skulle have med af nødforråd i atombeskyttelsesrum i tresserne?

Hvor stort var budgettet for biblioteksområdet i Herning Kommune i 2006?

Hvem skrev musikken til filmen "Mød mig på Cassiopeia" fra 1951?


Se svarene her.

Ifølge pligtafleveringsloven skal alt trykt udgivet materiale afleveres til Det Kongelige Bibliotek.
En del af dette materiale er småtryk, det vil sige firmaer, foreninger og institutioners interne tryksager som f.eks. årsberetninger og regnskaber, personaleblade, udstillingskataloger, prislister over varer, foreningers love og vedtægter og meget andet. Størstedelen af samlingen er ukatalogiseret, men nogle småtryk kan søges og bestilles i REX, hovedsagelig årsberetninger og småtrykstidsskrifter og alt Udtaget småtryk.

Materialet kan benyttes på Læsesal Vest i Den Sorte Diamant.

Hvordan bestiller man småtryk?

Læs mere om småtryk.