Bestilling og benyttelse af småtryk

Småtryk kan ikke hjemlånes, hverken til private, biblioteker eller institutioner.
Småtryk kan bestilles til Læsesal Vest på Det Kongelige Bibliotek.
Størstedelen af Småtrykssamlingen er ukatalogiseret; dog er der en del småtryk i REX, først og fremmest periodika (f.eks. årsberetninger) og alt  Udtaget småtryk.
Disse kan bestilles direkte, hvis posten er mærket Bestil/Vis beholdning, ellers kan man klikke på "skaf" og udfylde en bestillingsformular.
Ønsker man at vide, om der findes småtryk fra en bestemt korporation eller om et bestemt emne, kan man sende sin forespørgsel pr. e-mail.

Kopiering og skanning foregår efter bibliotekets almindelige regler. Se her.