Håndskrifter i Orientalsk Samling

Digitaliserede håndskrifter og tryk fra Orientalsk Samling.

I runde tal omfatter Orientalsk Samling 5.000 håndskrifter og bloktryk fra hele Asien og Nordafrika, fra det 10.årh.e.v.t. og frem, skrevet og trykt på mange forskellige materialer med varierende teknik. Håndskrifterne belyser skriftens og bogfremstillingens udvikling såvel som bogkunsten, med tyngdepunkter i Nærøsten (kufiske koraner), Mellemøsten (oldpersiske avesta-tekster), Indien (pali-tekster) og Mongoliet (buddhistiske håndskrifter og bloktryk). Også den tibetanske samling er betydningsfuld, ligesom karakteristiske sydøstasiatiske dokumenttyper (barkbøger, metalplader, bambusrør) er repræsenteret. Fra Østasien hidrører tidlige kinesiske håndskrifter (Dunhuang-ruller) og illustrerede foldebøger, samt koreansk kalligrafI.

  • Den nærøstlige samling omfatter 515 arabiske, 450 persiske (heraf 43 avestiske) og 100 tyrkiske håndskrifter. De ældste stammer fra det 10. Årh. e.v.t. (kufiske koraner). Udlånssamlingen af trykte bøger omfatter 5500 arabiske, 1850 persiske, 5330 tyrkiske, og 600 kaukasiske titler (hovedsagelig armenske og georgiske).
  • Den sydasiatiske samling  omfatter 1127 håndskrifter på sanskrit (panditsamlingen), 310 middelindiske, 184 nepali, 169 singhalesiske, 97 tamil og 13 urdu. Af trykte bøger forefindes 2640 på sanskrit, 125 middelindiske, 1020 nyindiske, 180 på singhalesisk og 690 på urdu.
  • De centralasiatiske samlinger af håndskrifter og bloktryk omfatter 1811 tibetanske, 569 mongolske og 75 manchu-tungusiske tekster. Af trykte bøger forefindes 1650 på tibetansk og 180 på mongolsk.
  • De sydøstasiatiske samlinger omfatter 127 indonesiske, 66 pali-burmesiske, 44 pali-cambodianske, 82 laotiske og 10 thai håndskrifter. Af trykte bøger 150 på burmesisk, 2050 på thai, 100 indonesiske og 480 på vietnamesisk.
  • De østasiatiske samlinger omfatter 30 håndskrifter på kinesisk (heraf 14 Dunhuang-ruller) og 23 på koreansk. Af trykte bøger forefindes 58.500 på kinesisk, 5910 på japansk og 4540 på koreansk.

Håndskrifterne er kommet til Det Kongelige Bibliotek, først som gaver til kongen, senere ved mere målrettede auktionskøb (Rostgaard, Danneskiold-Samsøe, Thott), og efter Den Arabiske Rejse 1761-1767 som led i en systematisk samlingsopbygning. Hovedvægten indtil det 18. årh. lå på arabisk og andet nærøstligt materiale, der kunne tjene bibelstudierne, medens interessen i det 19.årh. skiftede til filologien, især den indoeuropæiske (indisk, iransk). Avesta-håndskrifterne blev erhvervet af Rasmus Rask under hans rejse til Iran og indien 1816-1823, suppleret af N.L. Westergaard, der rejste til Indien [1842-1844] og også anskaffede væsentlige indiske håndskrifter, hvorved Det Kongelige Biblioteks indologiske samling blev en af de betydeligste i Europa.
De østasiatiske håndskrifter er kommet til i det 20.årh.

Kataloger
over håndskrifterne er opstillet på Læsesal E-Vest (under opstillingssignaturen AMTO), og håndskrifterne digitaliseres løbende.
De trykte hovedkataloger er:

For en filologisk struktureret litteratursøgning med udgangspunkt i håndskrifterne, læs her.

Se også: Bibliografi over publikationer om Det Kongelige Biblioteks orientalia.
 

Benyttelse
Håndskrifterne kan benyttes på Læsesal Vest efter forudgående bestilling i REX eller henvendelse (e-mail: kontaktbiblioteket@kb.dk). Brugeren skal kunne fremvise et læsesals-ID-kort.

I perioden 17. juli - 6. august 2019, vil samlingens håndskrifter og sjældne værker desværre være utilgængelige. Vi beklager ulejligheden.

Kopier, fotografier etc.
Fotografier, scanninger og andre reproduktioner bestilles hos Fotografisk Atelier. Gengivelser i tryk eller på anden måde er sædvanligvis tilladt, forudsat at det drejer sig om et ikke-kommercielt formål, og at Det Kongelige Bibliotek krediteres i forbindelse med publiceringen.

- o -

Orientalsk Samlings håndskrifter bliver ikke sjældent brugt i udstillinger, både i Det Kongelige Biblioteks eget regi, men også i andre dele af verden. Skriftsystemer kan også inspirere til kunstneriske værker: her et lille udsnit fra indvielsen af udstillingen Ordets billeder (maj 2004).