Persisk

Nationalbibliotekets samlinger af håndskrifter og trykte bøger på iranske sprog rækker fra Zarathustras lære i Avesta skrevet på det ældste kendte iranske sprog avestisk over sasanidetidens kommentarer dertil skrevet på pahlavi eller middel-persisk til den nypersiske litteraturs guldalderdigtning ca. 1000-1500 C.E. med kendte navne som Abu-l Qasem Ferdavsi (d. omkr 1025) forfatter til det iranske nationalepos Shah-nameh, Omar Khayyam (d. 1132), som skrev pessimistisk om verden gang i sine firlinjede vers, Nezami (d. 1209) kendt for sine episke fortællinger om Layla og Majnun og Khosrav og Shirin, Sa’di (d. 1292), hvis Golestan og Bustan har gjort ham kendt i hele verden, og Hafez (d. 1390), hvis erotiske digte stadig elskes og læses, og mange mange flere.
Samlingerne fortsætter kronologisk med safavideperiodens (1500-1785) og qajarperiodens (1785-1925) litteratur, hvoraf især kan fremhæves en samling illustrerede folkebøger med de gamle fortællinger i en moderne klædning, samt en righoldig memoirelitteratur; og endelig frem til den moderne skønlitteratur fra vor egen tid. Det er i denne periode, at den håndskrevne bog gradvis afløses af den litograferede og til sidst af den trykte bog, som først bliver almindelig i 1900-tallets begyndelse. Samlingerne omfatter tillige mange sufi-værker og værker om den særlige iranske teologi fra hele den islamiske tid inkl. en samling skrifter udgivet under den islamiske revolution og i den efterfølgende tid.
Der er således rige muligheder for både at stifte bekendtskab med Irans litteratur i alle dens afskygninger og for at studere enkelte emner grundigt gennem såvel primær som sekundær litteratur.
Grundstammen i samlingerne er gammel og er indsamlet og tilvejebragt af danskere på rejse i eller gennem Iran fra Adam Olearius i 1630'erne over P.J. Flor i 1700-årenes anden halvdel til Rasmus Rask i 1816-1823 og endelig Arthur Christensen i 1913-1914.
Samlingernes fortsatte tilvækst sker ved indkøb og donationer.

Trykte værker søges i bibliotekets elektroniske database REX Nye og nogle få ældre titler kan søges direkte med arabisk alfabet , resten skal søges i transskription.

Det ældre latinske katalog over håndskrifter Codices Orientales Bibliothecæ Regiæ Havniensis (udg. Westergaard & Mehren, 1846-1857) indeholder persisk i bd. 3, s. 1-48. I bd. 3 findes også arabisk-persisk/arabisk-tyrkisk/persisk-tyrkisk (Cod. Mixt.) s. 61-72. For at få adgang til en PDF-version af bind 3 til udskrift, klik her.

For nyere beskrivelser på engelsk henvises til:

Catalogue of Persian manuscripts : Codices Persici Arthur Christenseniani, Codices Simonseniani Persici, Codices Persici Additamenta [COMDC 8,1] / Irmeli Perho (Copenhagen : NIAS Press - Det Kongelige Bibliotek, 2014)

Catalogue of Persian Manuscripts : Codices Percisi, Codices Eyseriani, Codices Persocus Add. [COMDC 8,2] / Irmeli Perho (Copenhagen : NIAS Press - Det Kgl. Bibliotek, 2017) (i process)