Dansk-Egyptisk Dialog-Institut

Forfatter: Stig T. Rasmussen

Dansk-Egyptisk Dialog-Institut i Cairo har for årene 2006-2008 givet en særbevilling til Orientalsk og Judaistisk Afdeling til indkøb og katalogisering af ny arabisk litteratur, især inden for samfundsdebat i vid forstand.

Bevillingen ses som led i styrkelsen af den dialog, der er instituttets formål, og som ikke mindst tager sigte på at stille relevant litteratur til rådighed for arabisklæsende i Danmark, således at læserne kan følge den mangefacetterede debat, nutidens politiske, sociale og religiøse forhold rejser. Målgruppen er højtuddannede indvandrere og flygtninge med arabisk som modersmål, samt arabiskkyndige danske interesserede.

Der anskaffes fortrinsvis nyudgiven litteratur, men også vanskeligt opdrivelige, tidligere udgivne værker af forfattere, der eksempelvis har skabt politisk ubekvem opmærksomhed, anses for væsentlige. Seriøs litteratur om islam og dens mange forgreningers indbyrdes modsætninger skal give baggrund for en nuanceret forståelse af religionsbetingede aspekter af det offentlige liv i Mellemøsten.

Skønlitteraturen giver velafvejede indblik i privatsfæren og de personlige udfordringer, den enkelte står over for, og det er i skønlitteraturen, komplekse indre sammenhænge bedst skildres. Derfor købes den nye prosa og poesi repræsentativt ind – også med henblik på de stærkt tiltrængte oversættelser til dansk, som er en afgørende forudsætning for den almindelige danske læsers indlevelse i nærøstlig kultur.

De indkøbte titler kan ses her.

Karakteristik af udvalgte forfattere.