Digitaliserede værker på arabisk

 Koranen og religiøse bøger

al-Qur'ān (Koranen)(fra Persien, 1697)

  
al-Qur'ān (Koranen)(fra Persien, 1874)

  
Du'a' al-ihtigab (Bønner) (Anonym)

 

Du'a' Kumayl ibn Ziyad (Bønner) af Kymayl ibn Ziyad [al-Nahil] 
 
   
Hulasat al-adkar wa-itmi'nan al-qulub (bønner) af Muhsin ibn Murtada Fayd al-Kas[an]i

Dalā'il al-h̬ayrāt wa-sawāriq al-anwār fī d̠̠ikr al-ṣalāt 'alā al-nabī al-muh̬tār (andagt) af Muḥammad [ibn Sulaymān] al-Guzūlī [al-Šād̠̠ilī], 1781/1782

Dalā'il al-h̬ayrāt wa-sawāriq al-anwār fī d̠̠ikr al-ṣalāt 'alā al-nabī al-muh̬tār (andagt) af Muḥammad [ibn Sulaymān al-Guzūlī al-Šād̠̠ilī] (Mellem 1800 og 1850)

Dalā'il al-h̬ayrāt wa-sawāriq al-anwār fī d̠̠ikr al-ṣalāt 'alā al-nabī al-muh̬tār (andagt) af Muḥammad [ibn Sulaymān al-Guzūlī al-Šād̠̠ilī] (Mellem 1700 og 1799)

Dalā'il al-h̬ayrāt wa-sawāriq al-anwār fī d̠̠ikr al-ṣalāt 'alā al-nabī al-muh̬tār (andagt) af Muḥammad [ibn Sulaymān al-Guzūlī al-Šād̠̠ilī] (1748)

Dalā'il al-h̬ayrāt wa-sawāriq al-anwār fī d̠̠ikr al-ṣalāt 'alā al-nabī al-muh̬tār (andagt) af Muḥammad [ibn Sulaymān al-Guzūlī al-Šād̠̠ilī] (1767)

 

 

(Top)Shafi'i fiqh  


 al-Nisf al-awwal min Tahrīr al-fatāwī 'alā al-Tanbīh wal-Minhāg wal-Hāwī (Shafi'i lov) af al-Šayh al-Muhāmilī al-Šāfi'ī (= Ahmad ibn 'Abd al-Rahīm Ibn al-'Irāqī) [762-826 H [1361-1423]]
 
Shiitiske værker  


 Lu'lu'at al-bahrayn fī al-iğāzah li-qurrat-ī al-'ayn (Om Shia lærde) af 'Yūsuf ibn Ahmad ibn Ibrāhīm al-Dirāzī al-Bahrānī (d. 1186 H [1772]) 
 
   
Šarh al-Ğawšan (Kommentar til en Shia bøn) af al-Hādī ibn al-Mahdī al Sabzawārī [al-Šīrāzī](d. 1878 eller 1872) 
 
   
Arba'ūna hadīt (Shia hadit) af Bahā' al-Dīn Muhammad [ibn Husayn ibn 'abd al-Samad] al-'Āmilī (d. 1622) 
 
   
Kitāb umūr 'āmmah min šarh al Tağrīd (Shia teologi) af 'Alā al-Dīn 'Alī ibn Muhammad al-Qūšğī (d. 874 H [1474]) 
 
   
al-Rawdah al-bahīyhah fī šarh al-Lum'ah al-dimašqīyah, bind 1(Shia lov) af Zayn al-Dīn [ibn] 'Alī ibn Ahmad al-Šāmī al-'Āmilī [al-Šahīd al-tānī] (d. 966 H [1559]

 

Tuhfat al-zâ'ir dar ziyârât (Shia etik)

(Top)Sprogvidenskab  


 Baht al-matālib wa-hatt al-tālib (Arabisk grammatik) af Ğibrīl ibn Farhāt al-Halabī al-Mārūnī (d. 1732).

 
Šarh al-alfīyah (Arabisk grammatik) af Badr al-Dīn Abū 'Abd Allāh Muhammad ibn 'Adb Allāh Ibn Mālik al-Tā'ī al-Ğayyānī (d. 686 H [1297]). 
 
   
Ta'liq al-fawadil 'ala i'rab al-Awamil (Arabisk grammatik) af Husayn ibn Ahmad al-Sahir bi-Zayni zadeh 
 
   
Tadmīn Alfīyat ibn Mālik al-nahwīyah (Arabisk grammatik) af Ibrāhīm ibn Ahmad al-Halabī (f. 672 H [1274]) 
 
   
Marāh al-arwāh / Tasrīf-al-'Izzī / Al Maqsūd fī al-tasrīf / Binā' al-af'āl (Fire arabiske grammatikker) 
 
   
Anonym lærebog i arabisk (før 1781) 
 
   
'Imād al-balāġah af 'Abd al-Ra'ūf al Munāwī (d. 1031 H [1621]) (Retorik)

(Top)

Litteratur  


 Dīwān Ibn Hafāğah al-Andalusī (Digtsamling) af Ibrāhīm ibn Abī al-Fath Ibn Hafāğah al-Andalusī (533 H. [1138]) 
 
   
Dīwān ši'r ['Umārah al-Yamanī ](Digtsamling) af 'Umārah [ibn 'Alī ibn Zaydān] al-Hakamī al-Yamanī (d. 569 H [1174]) 
 
   
Kunnāš (Digtsamling) bl.a. af Ahmad ibn al-Husayn al-Mutanabbī, d. 354 H [965] 
 
   
Badl al-istitā'ah fī madh sāhib al-šafā'ah (Digtsamling) af Muhammad ibn 'Abd Allāh al-Khaffaf 
 
   
Al-Dīwān (Digtsamling) af Šihāb al-Dīn Ahmad ibn al-Husayn Ibn al-'Ulayf al-Makkī (d. 926 H [1520] 
 
   
[Šarh] Dīwān Ğarīr ibn 'Atīyah (Digtsamling) af Muhammad ibn Habīb al-Hāšimī (d. 245 H [860] og to andre digte 
 
   
Taltīf al-mizāğ min ši'r Ibn al-Hağğāğ (Digtsamling) af Ibn al-Hağğāğ al-Baġdādī (d. 391 H [1001]) 
 
   
[Dīwān Qānsūh al-Ġawrī] (Digtsamling) af Al-Sultān al-Malik al-Ašraf Qānsūh al-Ġawrī (d. 922 H [1516]) 
 
   
Dīwān [...] Muhammad [Wafā' al-Šādilī] (Sufi digtsamling) af Muhammad [Wafā' ibn Muhammad al-Iskandarī al-Šād1lī] (d. 765 H [1363]) 
 
   
Al-'Sayl ['alā] al-Dayl af 'Imād [al-Dīn Muhammad ibn Muhammad] ak-Kātib [al-Isfahānī] (d. 597 H [1201] (litteraturhistorie) 
 
   
Kašf al-hāl fī wasf al-hāl (Bogen om hvordan man beskriver skønhedspletter i digte) af Salāh al-Dīn Halīl ibn Aybak al-Safadī (d. 764 H [1363].

Maqamat al-Hariri (Adab) (nedskrevet 1320-21)

(Top)


 Historie  
Dayl lubb al lubāb af Ahmad ibn Ahmad al-'Ağamī (d. 1086 H [1675]) (genealogi) 
 
   
Kitāb ta'rīh Misr (Egyptisk historie 1688-1738) af Mustafā ibn Ibrāhīm 
 
   
Kitāb buğyat al-multamis fī ta'rīh riğāl al-Andalus (Fragment af andalusisk historie) af Ahmad ibn Yahyā ibn Ahmad ibn 'Amīrah al-Dabbī (d. 599 H [1203])

(Top)
Medicin og naturvidenskab
Ibn al-Baytâr: The Collection on Medicine

Euklids geometri al-Uṣūl

 

Kitab al-ukar li-Tawudusiyus / Al-Hasiya / Durrat al-gawas fi awham al-hawas (Om geometry)

 
Sarh al-Gigmini (om astronomi)

Al-Gawharah al-lami'ah wal-natigah al-gami'ah (Astronomiske tabeller) af Ridwan Efendi [ibn 'Abd Allah al-Falaki (d. 1711)

Bugyat al-nafs fi hall al-sams (Astronomisk tabel) af Muhammad ibn Muhammad al-Ladaqi (nedskrevet 1761)

Taqwīm al-sanah al-šamsīyah (Astronomisk kalender og andre kalender informationer, 1647-88) 

Gadawil 'ala al-tamam wal-kamalal-nisbah al-sittiniyah  (matematisk kalkulationstabeller) (Anonym, nedskrevet 1761)

Taṣwīr ṣuwar al-kawākib (Bog om astronomi med stjernebilleder) af  Abu al-Husayn al-Sufi (nedskrevet 1602)

Harīdat al-'aǧā'ib wa-farīdat al-ġarā'ib  (Geografi og naturvidenskab) af Sirāǧ al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar ibn al-Wardī (nedskrevet 25-7-1622)

Tuḥfat al-albāb [wa-nuḥbat al-a'ǧāb] (Geografi) af Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Adb al-Raḥīm ibn Sulaymān ibn Abī al-Rabī' al-Qaysī al-Qarnāṭī
 (nedskrevet 17. Rabi' = juni eller juli 1773)Magi

Om magi (Anonym)

(Top)

Trykt litteratur

  Hadiqat al-ward  (Digtsamling) af Wardah bint Nasif al-Yaziji al-Yazijiyah (1838-1924)

Trykte bøger på osmanisk  
Divan-ī Leyla Hanīm (Digtsamling) af Moralīzade Hamit Leyla Hanīm (d. 1847)

(Top)