Digitaliserede værker fra Kina

Forfatter: : Bent Lerbæk Pedersen

Kinesisk billedværk

Ershiba fojiao zhi xiang (28 billeder af buddhistiske figurer) (Anonym)

 Xichu nianhua (戲齣年畫; Kinesiske operaillustrationer) 

民间年画 (Nytårs tryk)

來富唱山歌前後本 ; 八美比武 (Populære tryk)

Polulære gude (伏羲 o. lign.)

Kinesiske bloktryk
 

Pipa ji af Gao Ming fra samlingen Yuefu yushu, 1599

 

Shuihu zhuan juan 15-19 ca. 1600 (Beretninger fra sumpområderne)

 

Xinjuan quanxiang Mayi xiangfa, 1741 (fysiognomi, kiromanti og spådomme om lykke)

 

Dianbao jielüe, 1873 (grundris af telegrafien)



Dianbao xinshu 1872 (mummerkode til den kinesiske telegrafi)

  
 
Dianxin xinfa 1871 (ny mummerkode til den kinesiske telegrafi)

 
 
Almanak på kinesisk fra 1846



Cansang hebian, 1844 (Silkeproduktion) 

Yuli chaozhuan jingshi (Formaninger om god opførelse med illustrationer)

Se også andre kinesiske bloktryk

Kinesiske håndskrifter

The International Dunhuang Project (IDP)
Indenfor rammen af dette projekt, er Det Kongelige Biblioteks 14 Dunhuang-ruller (der indeholder 16 forskellige tekster) blevet digitaliseret og gjort tilgængelige online