Håndskrifter på palmeblade, papir og metal


Samling af palmebladshåndskrifter, papirhåndskrifter og metalhåndskrifter fra Sydøstasien, Indien, Sri Lanka og Tibet, tidligere Civilingeniør Vagn Petersens (d. 2006) samling, blev erhvervet i foråret 2014.

Samlingen består af 461 håndskrifter og 10 trykte skrifter fordelt på 401 palmebladshåndskrifter, 37 papirhåndskrifter, 2 håndskrifter på metal og 5 trykte tekster på papir.

Teksterne er på burmesisk (35), Pali (58), thai (11), laotisk (38) , shan (4), Khmer (1), singalesisk (247), oriya (1), sanskrit (48), andre indiske sprog (2, bl.a. gujarati), javanesisk (2), balinesisk (5), Nevari (5) og tibetansk (14) (heraf 2 tibetansk/mongolsk).

Mange af håndskrifterne indeholder buddhistiske tekster med eller uden kommentarer. En del af dem er med illustrationer og har dækplader hovedsagelig fremstilet i træ. Nogle af dækpladerne er bemalet eller lakeret med eller uden dekorationer. Thai håndskrifterne er skrevet på papir og indeholder en del farverige illustrationer, mens håndskrifterne på de andre sydøstasiatiske sprog er skrevet på palmeblade, dvs. teksterne er indridset på palmebladene og derefter gnedet med sod så de indridsede bogstaver og streger fremtræder i sort. En del af de singalesiske tekster er talismaner og indeholder mange illustrationer opbygget med meget fine og ofte tætte stregfulde mønstre.

Tidsmæssigt er håndskrifterne fra 1700-tallet til 1900-tallet, dog er hovedparten fra den sene del af 1800-talet. Deres tilstand er ganske god, men en lille del af palmebladshåndskrifterne er slidte og mangler dele af bladene. Dette skyldes at bladene er blevet tørre, hvilket har medført at de let spalter eller knækker. En del af teksterne er velkendte, men deres udformning gør dem interessante som kultur objekt, mens andre tekster er sjældne eller indeholder mindre kendte kommentarer.

Venligst bemærk at samlingen, med undtagelse af enkelte værker, indtil videre er ukatalogiseret og kan derfor, på nuværende tidspunkt, ikke benyttes.

 

Andre eksempler på palmebladshåndskrifter fra samlingen:

 

 (OS Acc. 871)
 
Fire blade i en singalesisk amulet
 
 
  (OS Acc. 871)


 

 

 (OS Acc. 874)
 
Et andet eksempel på en singalesisk talisman


 

 

 (OS Acc. 870)
 
Endnu en singalesisk amulet