Om musiksamlingen

Nedenfor kan du læse lidt mere om Musiksamlingen – historisk og i dag. I menuen kan du læse om personalet og de nationale og internationale opgaver, vi varetager vedr. registrering noder og musiklitteratur.

Musiksamlingens historie

billedetekst som læses af skærmlæserIndgangen til den gamle musikafdeling i Holm-bygningen

Lige siden Det Kongelige Biblioteks grundlæggelse har man indlemmet noder i bibliotekets samlinger, men en mere systematisk opbygning af en musiksamling påbegyndtes først i begyndelsen af 1800-tallet.

Komponisten C.E.F. Weyse testamenterede sin store samling af egne og andres musik i tryk og manuskript, og den kom i 1843 til at udgøre et af musiksamlingens fundamenter.

Musikafdelingen blev først etableret som selvstændig enhed i 1878. På det tidspunkt erhvervede afdelingen sine samlinger dels ved gaver, dels ved et forholdsvis systematisk indkøb af samtidens noder. Nodetrykning i Danmark fandt først sted i et vist omfang fra midten af 1700-tallet, og man forsøgte ved antikvariske køb at samle en stor del af de noder, der var udkommet i de foregående 100 år. Samtidig indkøbte man store serier til studiebrug, mest samlede udgaver af komponisters værker.

I 1902 blev der vedtaget en revision af lov om pligtaflevering, som nu for første gang medtog noder. Med senere revisioner af pligtafleveringsloven er også lydindspilninger, videoer, internetmateriale (gennem Netarkivet) m.v. blev afleveringspligtigt, så den musikalske kulturarv i meget bred forstand i dag dokumenteres af Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Danmarks andet nationalbibliotek, Statsbiblioteket i Aarhus.

Organisatorisk, blev Musikafdelingen nedlagt som selvstændig afdeling i 2013 og indgår i dag blandt mange af Det Kongelige Biblioteks øvrige samlinger i Nationalsamlingensafdelingen. Forpligtelserne til indsamling, bevaring, forskning og formidling på musikområdet varetages dog stadig af samlingens medarbejdere.