Dansk Musikfortegnelse 1972ff

Dansk Musikfortegnelse, som er en del af den danske nationalbibliografi, registrerer alle musikalier, der er udgivet i Danmark, samt udenlandske musikalier, som på en eller anden måde har relation til Danmark. Loven om pligtaflevering af musikalier trådte i kraft i 1902.

Registreringen, som er gratis, sker på grundlag af pligtafleveringen af nyudgivne noder. Dette materiale suppleres med Musiksamlingens udenlandske accession.

Alle registrerede titler 1972ff er tilgængelige online i Det Kongelige Biblioteks database REX og i bibliotekernes fælles database DANBIB, tilgængelig via bibliotek.dk. Dansk Musikfortegnelse blev desuden offentliggjort i bogform til og med år 2000 som kumulerede årskataloger med alfabetisk indgang på komponist og systematisk indgang på besætning eller genre. Endvidere udkom Dansk Musikfortegnelse som månedlige lister i bladet Bogmarkedet til udgangen af året 2003.

Se en liste over danske musikforlæggere.