Samlinger fra enkeltpersoner

504246
 

Weyses Samling

Modtaget som testamentarisk gave fra komponisten i 1842. Indeholder nodemanuskripter og trykte musikalier fra det 18. årh. samt Weyses efterladte håndskrevne kompositioner. Samlingen er registreret i REX.

Litteratur: 

Erik Dal: "Peter Grønland 1761-1825. En holstensk musikdyrker i København", i: Fund og Forskning VII, 1960, s. 120-24

H. & Fr. Rungs Musikarkiv

Samlingen fra Henrik Rung (1807-1872) og sønnen Frederik Rung (1854-1914) rummer ca. 3.000 bind med trykte noder (en del førsteudgaver) af musik fra 1600-1700-tallet, en del afskrifter af især klassisk italiensk vokalmusik samt adskillige danske autografer. Også Henrik og Frederik Rungs egne værker er velrepræsenteret. Samlingen er grundlagt i 1830erne og blev overdraget til Det Kongelige Bibliotek i begyndelsen af 1950erne efter organisten P.S. Rung-Keller. Samlingen er registreret i REX.

Litteratur: 

Sven Lunn: "Henrik Rung og hans Musiksamling ", kronik i: Berlingske Tidende, 2. marts 1955.

Gieddes Samling

Kammerherre V.H.R.R. Giedde (1756-1816) var i 1791-93 chef for Det Kongelige Kapel og en ivrig musikamatør med fløjte som instrument. Hans samling omfatter overvejende værker fra 1700-tallet for fløjte, både trykte og i manuskript, som efter hans død overgik til Hofmusikarkivet. I 1903 indlemmedes samlingen sammen med Hofmusikarkivet i Det Kongelige Bibliotek. Samlingen er registreret i REX, hvor der også er links til noderne online.

Litteratur: 

Inge Bittmann: Catalogue of Giedde's Music Collection in the Royal Library of Copenhagen. Copenhagen 1976. 198 s. (se forordet i pdf-format)

Se også fokusartiklen om Kammerherrens nodesamling

Aalholm-samlingen (Otto Ludvig Raben)

En samling af håndskrevne og trykte noder, der blev opdaget i 1991 af dr.phil. Jens Henrik Koudal. Samlingen har tilhørt grev Otto Ludvig Raben (1730-1791) af Christiansholm (omfatter Aalholm og Bramsløkke godser på Lolland), og den indeholder megen kammermusik fra tiden. Musik for fløjte indtager en fremtrædende plads. Netop tværfløjten var grev Rabens foretrukne instrument og derfor ser man også adskillige fløjtekoncerter. Blandt komponisterne kan nævnes G.B. Pergolesi, J.J.Quantz, K.J. Toeschi, G.B. Viotti, J. Haydn og I. Pleyel, og tre fløjtekoncerter af J.A. Scheibe samt flere andre værker menes at være unika. Noderne blev erhvervet af Kulturværdiudvalget og overdraget til Det Kongelige Bibliotek i 1996-97. Visse dele af samlingen findes kun i mikrofilm f.eks. grevens dagbøger og fløjtebøger. Samlingen er registreret i REX.

Litteratur: 

Jens Henrik Koudal: "Nodefundet på Aalholm Slot - en kort præsentation", Cæcilia 2 (1994) s. 265-78
Jens Henrik Koudal: "Den fløjtende greve", Siden Saxo 9/1 (1992) s. 2-8

Rischel og Birket-Smiths Samling

Den danske ingeniør Thorvald Rischel (1861-1939) var en ivrig guitarist, og hans samling omfatter en lang række trykte og utrykte værker af Napoléon Coste, Fernando Sor og J.K. Mertz samt mange andre, især 1800-tals komponister. Efter hans død spredtes samlingen, og Det Kongelige Bibliotek erhvervede en mindre del, mens hovedparten gik til bibliotekaren og guitaristen Frederik Birket-Smith (1880-1952). Efter hans død overgik hele samlingen til Det Kongelige Bibliotek. Samlingen er registreret i REX, hvorfra der også er link til noderne online.

Litteratur: 

Catalogue of the Rischel and Birket-Smith Collection of Guitar Music in the Royal Library of Copenhagen. Compiled by Jytte Torpp Larsson. Edited by Peter Danner. Columbus (USA), 1989, 263 s. 250 Kr. (uindb.), 300 Kr. (indb.)

Jytte Torpp Larsson: "Rischel's og Birket-Smith's nodesamlinger i Det Kongelige Biblioteks Musikafdeling", i: Magasin, 5. årg. nr. 1, 1990, s. 57-69 - findes også i en lidt forkortet onlineversion

Dan Fogs Samlinger

Det Kongelige Bibliotek erhvervede i 1993 dr. phil. h.c. Dan Fogs samlinger og arkiv til dansk musikhistorie og musikformidling ca. 1785-1930. Samlingen indeholder trykte og håndskrevne noder (ordnet efter komponist eller tema) samt litterært materiale til belysning af dansk musikhistorie, bl.a. grundig dokumentation af danske nodetryk og musikforlæggere, uddrag af aviser og tidsskrifter samt andet materiale. Samlingen er i Dan Fogs Samlinger. Vejledning ved Klaus Møllerhøj samt Samling 1-85 + suppl. Det Kongelige Bibliotek, Musikafdelingen 1995. Læs mere om Dan Foghs samlinger her.

Litteratur: 

Dan Fog: "Dansk musikhistorie og musikformidling ca. 1800-1950", i: Magasin, 10. årg., nr. 2, september 1995, s. 3-22

Mogens Ellegaards samlinger

Accordeonspilleren Mogens Ellegaard (1936-1996) havde en stor karriere som professionel musiker med omfattende koncertvirksomhed i bl.a. England, USA og Sverige. Han inspirerede mange nordiske moderne komponister til at skrive for accordeon, og han uropførte mange af disse værker. Samtidig havde han et udbredt pædagogisk virke som lærer ved forskellige udenlandske konservatorier og som docent ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I den forbindelse har han bl.a. skrevet en accordeonskole.

Det Kongelige Bibliotek har Mogens Ellegaard omfattende samling af trykte noder, manuskripter, indspilninger, bøger og afhandlinger med særlig tilknytning til hans instrument. Samlingen afspejler derfor et helt særligt repertoire og omfatter en række komponistnavne, som i øvrigt ikke er så velrepræsenteret i biblioteket. Et stort antal russiske nodeudgivelser er også indeholdt i samlingen. Samlingen er ikke registreret i REX, men er opstillet efter materialetype og for nogle gruppers vedkommende også alfabetisk.

Læs mere her.