Samlinger fra teatre

athalja_05

 


Det Kgl. Teaters Musikaliesamling

I 1905 modtog Det Kongelige Bibliotek 906 ældre partiturer fra Det Kongelige Teater, der i 1936, 1945 og 1983 blev suppleret med yderligere partiturer samt orkester- og korstemmer. Samlingen går helt tilbage til 1700-tallet og omfatter desuden opførelsesmateriale til en lang række af 1800-tallets og 1900-tallets kendteste danske musikdramatiske værker. Derudover findes kantater og korværker fra omkring 1800, oprindelig fra det nye Hofmusikarkiv, der indlemmedes i bibliotekets samlinger i 1903. Samlingen er registreret i REX.

Casino Teatrets nodearkiv

Teatrets nodearkiv omfatter lidt over 400 værker med i alt ca. 9.000 stemmebind. Repertoiret er kendte teaterstykker og operetter, f.eks. Bocaccio, Farinelli, Kærlighed uden Strømper og Orfeus i Underverdenen. Arkivet indlemmedes i biblioteket i 1942. Samlingen er registreret i REX.

Dagmar Teatrets nodearkiv

Dagmar Teatrets arkiv indeholder ca. 450 værker med partiturer (trykte og manuskripter) og ca. 7.500 stemmer, heriblandt værker af Edvard Grieg, C.E.F. Hornemann og Carl Nielsen samt Mozart og Offenbach. Arkivet blev indlemmet i biblioteket i 1943. Samlingen er registreret i REX.

Folketeatrets nodearkiv

Folketeatrets nodearkiv indholder 429 værker, heriblandt en del store operetter. Samlingen er registreret i REX.

Røde Kro Teatrets nodearkiv

Dette populære teaters nodearkiv omfatter 388 værker med populære danske og udenlandske syngestykker og vaudeviller. Bibliotekets modtog arkivet i 1965. Samlingen er registreret i REX.

Århus Teaters nodearkiv

Fra Århus Teater har biblioteket i slutningen af 2001 modtaget 21 kasser med ældre orkestermateriale. Teatret åbnede i 1900, bl.a. med August Ennas opera Prinsessen paa Ærten, og havde i mange år en livlig musiktradition, som er fortsat op til i dag. Orkestret var oprindelig på 12 musikere, men blev omkring 1910 udvidet til 20 mand. Nodematerialet indeholder derfor musik for både salonorkester og større orkester samt klaver. Der er tale om operetter, syngespil og vaudeviller samt et stort populært orkesterrepertoire, der blev anvendt som mellemaktsmusik. Nodematerialet er oversigtsmæssigt ordnet, men ikke katalogiseret. Intern registrant findes.

Fra Orkesterbibliotekets teatersamlinger er desuden samlingerne fra Det Ny Teater og Helsengreens Teater registreret i REX.