Samlinger fra foreninger, ensembler og firmaer

506723

 

 


Wilhelm Hansen arkivet

Det indflydelsesrige danske musikforlag blev grundlagt i 1853 af Jens Wilhelm Hansen, der påbegyndte nodesalg i 1857. Siden da har firmaet været i familiens eje indtil 1988, hvor det blev solgt til det engelske Music Sales Ltd. Gennem opkøb af andre danske musikforlag opnåede Wilhelm Hansen en helt særlig, monopollignende status på det danske og delvis det nordiske marked med udgivelser af alle de kendteste komponisters værker. Wilhelm Hansen arkivet i Musikssamlingen rummer således ca. 1.400 nodemanuskripter, de fleste i autograf, af navne som Gade, Hartmann, Grieg, Sibelius, Carl Nielsen og Riisager. Derudover omfatter arkivet en stor brevsamling samt et forretningsarkiv beroende i Håndsskriftssamlingen. Arkivet erhvervedes i 1996 af Kulturværdiudvalget, som overdrog det til Det Kongelige Bibliotek. Nodemanuskripterne er registreret i REX.

Litteratur: 

"Familien Wilhelm Hansens Arkiv" i: Kulturværdiudvalgets årsberetning 1996. Kan også ses i Det Kongelige Biblioteks årsberetning 1996, København 1997, s. 27-31 

Musikforeningens musikaliesamling

Musikforeningen blev dannet i 1836 og var gennem hele 1800-tallet den førende københavnske musikinstitution. I 1935 måtte foreningen opløses, og Det Kongelige Bibliotek købte i 1937 345 partiturer. Stemmematerialet overgik til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med fortsat udlån fra samlingen. På grund af den stigende efterspørgsel og ekspedition overgik samlingen på 1337 værker fordelt på ca. 72.000 stemmer til Det Kongelige Bibliotek i 1945. Arkivet indeholder et righoldigt udvalg af det 18. og 19. århundredes musik, deriblandt en del materiale fra Koncertforeningen. MF-numrene på Koncertforeningens materiale kan ses i nedenstående artikel af Torben Schousboe. Samlingen er registreret i REX. Læs også om Musikforeningens Arkiv.

Litteratur: 

Musikforeningens Musikalie-Samling. København 1857, Suppl. 1865.

Kurt Ferré Andersen: "Orkesterbiblioteket i Det Kongelige Bibliotek", i: Magasin, 6. årg., nr. 2, oktober 1991, især  s. 32-34

Torben Schousboe: "Koncertforeningen i København. Et bidrag til det københavnske musiklivs historie i slutningen af det 19. århundrede", Dansk Årbog for Musikforskning 6, 1968-72, s. 171-209 med en fyldig repertoireliste.

Dansk Koncertforening

Dansk Koncert-Forening blev stiftet af Dansk Komponistsamfund den 8. juni 1901. Hovedformålet var at fremføre dansk musik, især orkester- og korværker, og man afholdt tre-fire koncerter pr. sæson. Omkring 1930 blev foreningen sammenlagt med Det Unge Tonekunstnerselskab og Foreningen Ny Musik, og helt op til Dansk Koncert-Forenings opløsning i 1940 figurerede dens navn på Det Unge Tonekunstnerselskabs programmer.  Læs også om arkivalier fra foreningen.

Foreningens materiale af kor- og orkesterstemmer på 37 titler er indgået i Orkesterbiblioteket. Samlingen er registreret i REX.

Cæciliaforeningen

Cæciliaforeningen i København stiftedes i 1851 af komponisten Henrik Rung med henblik på dyrkelse af den ældre, især italienske vokalmusik. Foreningen opløstes først i 1934, og i 1945 modtog biblioteket dens arkiv med opførelsesmaterialer til ca. 470 værker med partiturer og ca. 30.000 stemmer. Samlingen er registreret i REX.

Litteratur: 

Kurt Ferré Andersen: "Orkesterbiblioteket i Det Kongelige Bibliotek", i: Magasin, 6. årg., nr. 2, oktober 1991, især s. 31-32 

Københavns Harmoniorkester

Direktør Erik Krøll, der var dirigent for Københavns Harmoniorkester, skænkede i 1972 biblioteket en samling på ca. 400 værker for harmoniorkester. Samlingen er registreret i REX.

Litteratur: 

Kurt Ferré Andersen: "Orkesterbiblioteket i Det Kongelige Bibliotek", i: Magasin, 6. årg., nr. 2, oktober 1991, især s. 35 

Dansk Musiker Forbunds Samling

Samlingen på 5-6000 værker blev i 1988 overført fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Den omfatter værker for både symfoni-, harmoni- og salonorkester og har ofte været anvendt i populære danserestauranter i København. Samlingen er registreret i REX.

Litteratur: 

Eva-Brit Fanger: "Dansk Musiker Forbunds nodearkiv overføres til Det Kongelige Biblioteks Orkestersamling", i: Magasin, 4. årg. nr. 4, 1989, s. 35-41

Kurt Ferré Andersen: "Orkesterbiblioteket i Det Kongelige Bibliotek", i: Magasin, 6. årg., nr. 2, oktober 1991, især s. 35 

Studenter-Sangforeningen

Studenter-Sangforeningen blev grundlagt i 1839, og korets samling omfatter partiturer og stemmer til mandskorværker, hovedsagelig fra det 19. århundrede. Samlingen er internt registreret i egen særskilt registrant.