Orkesterbiblioteket

EFTER - kta-samling teater noder bevaringsafd

Orkesternoder til praktisk brug

Orkesterbiblioteket omfatter ca. 8.000 trykte og ca. 12.000 håndskrevne orkester- og korværker til opførelsesbrug. Det virker som national overcentral for musiklivet med hensyn til udlån af denne type materiale og som studiesamling for ældre orkestermusik og dramatisk musik.

Orkesterbiblioteket rummer noder fra bl.a. Københavns Harmoniorkester, Dansk Musiker Forbund, Musikforeningen, Cæciliaforeningen og Det Kongelige Teater o.a.(se Samlinger fra foreninger, ensembler og firmaer og Samlinger fra teatre)

Registrering og søgning: Orkesterbibliotekets noder er registeret i Bibliotekssystemet; både materialer til hjemlån for orkesterlånere og til gennemsyn på læsesal.

Trykt katalog: Orkesterkatalog ved Kurt Ferré Andersen. København, 1993 (omfatter kun materialer til hjemlån for orkesterlånere).


Lån af orkestermateriale

Nyere trykte værker kan hjemlånes. Ældre trykte værker og manuskripter kan kun benyttes på Det Kongelige Bibliotek: Forskningslæsesalen.

Lånere: Ethvert professionelt orkester eller kor, ethvert fast etableret amatørorkester eller kor, musikskoler og andre musikinstitutioner. Klik her for at se reglement

Indmeldelse
Indmeldelsesblanket kan hentes her - skal udfyldes, underskrives og fremsendes pr. post til Orkesterbiblioteket. Henvendelse fra orkestrets eller korets nodearkivar kan også ske elektronisk (kb@kb.dk), skriftligt eller ved telefonisk henvendelse

Bestilling: Almindelig bestilling, evt. ved brug af "Fandt du ikke hvad du søgte?" i den øverste grå linie i Bibliotekssystemet.

Lånetid: 3 1/2 måned (incl. tid til tilbagesendelse).

Lånevej: Direkte mellem orkestret/koret til Orkesterbiblioteket.  

Kopiering af orkestermateriale

Der kan bestilles fotokopier under hensyn til gældende bestemmelser om ophavsret. Særligt skrøbeligt materiale må kun mikrofilmes. 

Bestilling af kopi af en enkelt stemme: Det er muligt at bestille kopi af en enkelt stemme fra et orkestermateriale uden at bestille hele materialet. Man går ind i Bibliotekssystemet, søger på det pågældende værk og klikker på fanen "Bestil & placering". 

Herefter klikker man på "Kopi/pdf" i kolonnen længst til venstre. Når man logget ind, er det muligt at angive hvilken stemme, man ønsker i felterne "sider" eller "note". Kopien vil efterfølgende blive postforsendt.