Kopiering af noder

På grund af den danske Lov om Ophavsret er der visse begrænsninger for kopiering på bibliotekets kopimaskiner.

Hvis komponisten ikke har været død i mindst 70 år, er materialerne ophavsretligt beskyttede.

Hvis det drejer sig om utrykt materiale er det de efterladte, der har rettighederne, og det er fra disse en skriftlig tilladelse skal indhentes.

Hvis det drejer sig trykte noder, er det musikforlagene, som har rettighederne. I Danmark er det absolut største musikforlag Edition Wilhelm Hansen, og det er derfor dette firma, der har rettighederne til de fleste danske nodeudgivelser og derfor skal spørges inden kopiering. Andre danske musikforlag kan kontaktes via Musiksamlingens forlagsside.

Ældre materialer - tryk og manuskripter - kan frit kopieres, dog afgør materialernes fysiske tilstand om selvkopiering kan tillades, eller det skal foretages af bibliotekets personale.

I visse tilfælde er det ældre materiale allerede digitaliseret og kan frit ses online og downloades. Du kan også foreslå en digitalisering ved at kontakte Musiksamlingen.